This site was  archived on 27/06/14
27/06/14
Visit the new website!

Language selector

 
left
  Dočasné užívání nemovitosti (timeshare)slide
right
transtrans
 

Zájezdy
Dočasné užívání nemovitosti
Cestování letadlem
Cestování se zvířaty
V létě pozor na slunce!

„Jaká pravidla v EU upravují dočasné užívání nemovitosti?“

Manželé Bainovi byli na své první dovolené ve Španělsku, když je na ulici kdosi zastavil, dal jim stírací los a sdělil, že vyhráli bezplatnou dovolenou. Byli nadšeni.

„Potom nás ale posadili do taxíku a odvezli nás do hotelu kilometry vzdáleného od města, kde nás tři hodiny tvrdě přesvědčovali. Nejsem zdravotně zcela v pořádku a nevydržím dlouho sedět, tak jsem si zoufale přála odejít. Nakonec nás žádali, abychom podepsali spoustu dokumentů a zaplatili 1000 eur jako první splátku.“

„Co jsme v takové situaci měli dělat?“

Případy, kdy je na kupující vyvíjen velký nátlak, jako tomu bylo u manželů Bainových, nejsou neobvyklé. Pokud se dostanete do podobné situace a jste nuceni k tomu, abyste podepsali dohodu o dočasném užívání nemovitosti, máte ze zákona nárok na alespoň desetidenní lhůtu na rozmyšlenou. V této lhůtě můžete dohodu zrušit, aniž byste platili jakékoli poplatky. Je nezákonné, aby od vás během lhůty na rozmyšlenou společnost žádala peníze, a proto nic na místě neplaťte. Pokud předem určitý poplatek zaplatíte, může být obtížné získat tuto částku zpět, jestliže se následně rozhodnete dohodu zrušit.

Vysvětlení dočasného užívání nemovitosti

Pokud zaplatíte za dočasné užívání nemovitosti, kupujete si právo užívat rekreační ubytovací zařízení po určitou dobu každý rok. Ubytovacím zařízením bývá zpravidla vila, rekreační dům nebo byt. Smlouva by měla být uzavřena přinejmenším na tři roky s minimální dobou pobytu jeden týden ročně, aby vám byla zaručena práva EU týkající se dočasného užívání nemovitosti.

Bez ohledu na situaci a navržená ujednání byste si měli ověřit, že jsou vám poskytnuta minimální práva jako lhůta na rozmyšlenou, katalog a smlouva ve vašem jazyce. Pokud tomu tak není, od návrhu odstupte.

Na co je třeba dávat si pozor

Pokud kupujete možnost dočasně užívat nemovitost, je důležité získat před podpisem smlouvy co nejvíce informace, včetně podrobných informací o:

  • veškerých nákladech včetně např. zákonných poplatků, poplatků za plyn, elektřinu a vodu a poplatků za roční správu a údržbu;
  • délce trvání smlouvy;
  • tom, jaké je rekreační středisko. Pokud je středisko dosud ve výstavbě, ověřte si, zda bylo uděleno stavební povolení, zkontrolujte rozsah výstavby a množství prací, které je třeba dokončit;
  • tom, jakým způsobem budete nemovitosti užívat. Budete vlastníkem nemovitosti nebo části pozemku? Mohli byste svůj podíl pozemku prodat nebo převést vlastnická práva?
  • podmínkách smlouvy;
  • tom, kdo odpovídá za každodenní chod střediska a za údržbu nemovitosti;
  • tom, zda existuje výbor či sdružení vlastníků a jaké má pravomoci, např. zda rozhoduje o
Další informace: dočasné užívání nemovitosti

 
lefttranspright

 

  Print  
Public HealthFood SafetyConsumer Affairs
   
requires javascript

Consumers Affairs 2