This site was  archived on 27/06/14
27/06/14
Visit the new website!

Language selector

 
left
  Cestovanie lietadlomslide
right
transtrans
 

Zájazdy
Časovo vymedzené užívanie nehnuteľnosti
Cestovanie lietadlom
Cestovanie so zvieratami Aby s vami slnko toto leto nevypieklo

„Aké sú povinnosti leteckých spoločností voči pasažierom?“

Sophie mala letieť o 14:00 z Toulouse vo Francúzsku do Krakova v Poľsku. Keď prišla na letisko, zistila, že jej let sa odkladá o 11 hodín. Letecká spoločnosť jej povedala, že jedno z lietadiel sa pokazilo, ale odmietli jej ponúknuť akúkoľvek náhradu.

„Strávila som celý deň na letisku a minula peniaze na stravu a nápoje. Nemala mi letecká spoločnosť poskytnúť aspoň nejaké občerstvenie?“

Pri cestovaní lietadlom služobne alebo na dovolenku máte vďaka predpisom EÚ určité práva, pokiaľ ide o informácie, meškanie a zrušenie letov, viacnásobnú rezerváciu a poškodenie batožiny. Predpisy platia aj v prípade mimoriadnych okolností spôsobených prerušením letu.

Tieto práva sa vzťahujú na pravidelné vnútroštátne lety v rámci krajiny EÚ a na chartrové lety odlietajúce z letiska EÚ alebo prilietajúce na letisko EÚ. V prípade letov prilietajúcich z krajín mimo EÚ sa tieto práva vzťahujú iba na letecké spoločnosti z EÚ.

Dlhé meškania letov

Ak sa registrujete na let včas a tento let značne mešká, letecká spoločnosť vám musí poskytnúť jedlo a občerstvenie, ubytovanie v hoteli, ak je to nutné, a komunikačné prostriedky. Letecká spoločnosť vám musí dať aj písomné vyhlásenie o vašich právach cestujúceho.

Ak let mešká viac ako 5 hodín, letecká spoločnosť by vám mala ponúknuť možnosť vrátenia peňazí za letenku, ale iba ak sa rozhodnete, že nevyužijete meškajúci let. V prípade meškajúcich letov sa neposkytuje žiadna finančná náhrada.

Viacnásobná rezervácia miest

Ak je počet cestujúcich, ktorí si rezervovali let, oveľa vyšší ako počet miest, ktoré sú k dispozícii, letecká spoločnosť musí najprv vyzvať dobrovoľníkov, ktorí sú ochotní vzdať sa svojich miest. Až potom môže letecká spoločnosť rozhodnúť, že nezoberie na palubu určitých cestujúcich. Následne je povinná ponúknuť vám finančnú náhradu. Rovnako máte právo na jedlo a občerstvenie, ubytovanie v hoteli, ak je to nutné, komunikačné prostriedky a písomné vyhlásenie o vašich právach cestujúceho.


Zrušenie

Ak váš let zrušia z dôvodov, na ktoré má letecká spoločnosť vplyv, prevádzkujúca letecká spoločnosť by vám mala buď vrátiť peniaze za letenku alebo zabezpečiť alternatívnu dopravu do vašej konečnej destinácie. Za určitých podmienok a v prípade, že zrušenie nie je dôsledkom vyššej sily, ktorú spoločnosť nedokáže ovplyvniť, ako napr. vojna alebo prírodná katastrofa, vám musí poskytnúť finančnú náhradu. Musí vám poskytnúť aj stravu a občerstvenie, ubytovanie v hoteli, ak je to nutné, komunikačné prostriedky a písomné vyhlásenie o vašich právach cestujúceho.


Stratená batožina

V prípade zničenia, poškodenia, straty alebo omeškania vašej batožiny pri lete leteckou spoločnosťou z EÚ môžete požadovať náhradu kdekoľvek na svete.


Riešenie sporov

Aby sa zabránilo zdĺhavým a nákladným súdnym konaniam, sú krajiny EÚ povinné zriadiť nezávislé vnútroštátne orgány, ktoré sa zaoberajú sťažnosťami cestujúcich a akýmikoľvek spormi, ktoré môžu mať s leteckými spoločnosťami. Ak potrebujete názov a adresu príslušného orgánu alebo podrobné informácie o organizáciách, ktoré vám môžu poradiť alebo pomôcť s inými sťažnosťami (napríklad strata batožiny, úraz a zájazdy), obráťte sa na bezplatnú linku Europe Direct na telefónnom čísle 00 800 6 7 8 9 10 11 alebo pošlite e-mail prostredníctvom internetovej stránkye europedirect.europa.eu.


Ďalšie informácie: http://ec.europa.eu/transport/passenger-rights/index.html

Ďalšie informácie: Portál Európskej komisie o leteckej doprave

 
lefttranspright

 

  Print  
Public HealthFood SafetyConsumer Affairs
   
requires javascript

Consumers Affairs 2