This site was  archived on 27/06/14
27/06/14
Visit the new website!

Language selector

 
left
  Cestování letadlemslide
right
transtrans
 

Zájezdy
Dočasné užívání nemovitosti
Cestování letadlem
Cestování se zvířaty
V létě pozor na slunce!

„Jaké mají letečtí dopravci povinnosti vůči cestujícím?“

Sophie měla ve dvě hodiny odpoledne letět z Toulouse ve Francii do polského Krakova. Když dorazila na letiště, zjistila, že její letadlo bude o 11 hodin zpožděno. Letecký dopravce jí sdělil, že jeho letadlo má poruchu, nenabídl jí však žádnou náhradu.

„Strávila jsem na letišti celý den a utratila peníze za jídlo a nápoje. Neměl by letecký dopravce alespoň zajistit občerstvení?

Pokud cestujete letadlem, ať služebně, nebo na dovolenou, máte díky pravidlům EU určitá práva na informace a také práva v případě, že je let zpožděn, zrušen, dojde k rezervaci nadměrného počtu míst (overbooking) či poškození zavazadel. Tato pravidla se vztahují i na mimořádné okolnosti, které způsobí narušení letu.

Tato práva se vztahují na pravidelné vnitrostátní lety v zemi EU a na charterové lety, kdy letadlo startuje či přistává na letišti v EU. Při letech ze zemí mimo EU se tato pravidla vztahují pouze na letecké dopravce z EU.

Dlouhá zpoždění

Pokud se k odbavení dostavíte včas a dojde ke značnému zpoždění, musí vám letecký dopravce zajistit stravu a občerstvení, případně ubytování v hotelu a možnost komunikace. Letecký dopravce vám rovněž musí poskytnout písemné prohlášení o právech, která jako cestující máte.

Pokud zpoždění trvá 5 hodin nebo déle, měl by vám letecký dopravce nabídnout vrácení peněz, avšak pouze v případě, že zpožděným letadlem nepoletíte. Za zpoždění se nevyplácí žádné finanční vyrovnání.

Rezervace nadměrného počtu míst

Pokud si let rezervuje více cestujících, než kolik je k dispozici sedadel, musí letecký dopravce nejprve zjistit, zda se někdo nevzdá sedadla dobrovolně. Teprve pak může letecký dopravce některé cestující odmítnout. Následně je povinen těmto cestujícím poskytnout finanční vyrovnání. Rovněž máte nárok na stravu a občerstvení, případně na ubytování v hotelu, možnost komunikace a na písemné prohlášení o právech, která jako cestující máte.


Zrušení letu

Pokud je váš let zrušen z důvodu, který může letecký dopravce ovlivnit, měl by vám tento dopravce nabídnout buď vrácení peněz za letenku, nebo náhradní dopravu do místa určení. Za určitých okolností a pokud není zrušení letu zapříčiněno vyšší mocí mimo kontrolu leteckého dopravce, např. přírodní pohromou, musí vám dopravce poskytnout finanční vyrovnání. Rovněž vám musí zajistit stravu a občerstvení, případně ubytování v hotelu, možnost komunikace a poskytnout písemné prohlášení o právech, která jako cestující máte.


Ztracená zavazadla

V případě zničení, poškození, ztráty či zpoždění zavazadel na lince provozované leteckým dopravcem z EU můžete kdekoli na světě požadovat vyrovnání.


Urovnání sporů

Aby se zabránilo zdlouhavému a nákladnému soudnímu řízení, jsou země EU povinny zřídit nezávislé vnitrostátní subjekty, které se budou zabývat stížnostmi cestujících a spory, k nimž může mezi cestujícími a leteckými dopravci dojít. Pokud potřebujete zjistit název a adresu příslušného orgánu nebo údaje organizace, která vám může poskytnout radu nebo pomoci s jinými stížnostmi (např. při ztrátě zavazadla, zranění nebo dovolené s cestovní kanceláří), obraťte se na službu Europe Direct prostřednictvím bezplatné telefonní linky 00 800 6 7 8 9 10 11 nebo e-mailem. Adresa je k dispozici na internetových stránkáche europedirect.europa.eu.


Další informace: http://ec.europa.eu/transport/passenger-rights/index.html

Další informace: portál Evropské komise pro leteckou dopravu

 
lefttranspright

 

  Print  
Public HealthFood SafetyConsumer Affairs
   
requires javascript

Consumers Affairs 2