Počas vašich ciest mimo EÚ sa môže stať, že budete potrebovať pomoc veľvyslanectva alebo konzulátu. Čo však urobiť v prípade, ak vaša krajina nemá v danej krajine diplomatické zastúpenie?

Nezúfajte – v súlade s právnymi predpismi EÚ máte právo požiadať o pomoc veľvyslanectvo alebo konzulát ktoréhokoľvek členského štátu EÚ, ktorý vám ju poskytne za rovnakých podmienok ako svojim vlastným občanom.

S akým druhom pomoci môžte rátať v krízových situáciách?

 

Máte otázky týkajúce sa všeobecných informácií o konzulárnej ochrane?