Dzīvojot vai ceļojot ārpus ES valstu robežām, dažkārt var ievajadzēties palīdzību no jūsu valsts vēstniecības vai konsulāta. Bet ko darīt tad, ja jūsu valstij attiecīgajā valstī nav diplomātiskās pārstāvniecības?

Nav problēmu — saskaņā ar ES tiesībām jums ir tiesības saņemt palīdzību no jebkuras citas ES dalībvalsts vēstniecības vai konsulāta ar tādiem pašiem nosacījumiem kā attiecīgās valsts pilsoņiem.

Uz kādu tieši palīdzību varat cerēt šādās situācijās?

 

Jums ir jautājumi par vispārīgo informāciju par konsulāro aizsardzību?