Elades või reisides väljaspool ELi, võite mõnikord vajada abi oma riigi saatkonnalt või konsulaadilt, kuid mida teha juhul, kui teie riigil puudub diplomaatiline esindus konkreetses riigis?

Pole probleemi – ELi õigusaktide kohaselt on teil õigus saada abi mis tahes teise ELi liikmesriigi saatkonnalt või konsulaadilt samadel tingimustel, mis selle riigi kodanikel.

Millist abi täpselt võite sellises olukorras saada?

 

On teil üldisi küsimusi konsulaarkaitse kohta?