Når du bor eller rejser uden for EU, har du sommetider brug for hjælp fra dit lands ambassade/konsulat – men hvad nu, hvis dit hjemland ikke har nogen diplomatisk repræsentation i landet?

Det er ikke noget problem – EU-retten giver dig ret til hjælp fra alle andre EU-landes ambassader/konsulater på samme vilkår som deres egne borgere.

nøjagtig hvilken hjælp kan du få i den slags situationer?

 

Har du spørgsmål om generelle oplysninger om konsulær beskyttelse?