Navigation path

Prima pagină
Domenii de politică
Sectoare
Despre politica în domeniul concurenţei
Legislaţie şi referinţe
Contact
Actualitate
În această secţiune:
Prezentare generală
Noutăţi
Jurnalul Oficial
Legislaţie >
Cauze (Registru)
Tablou de bord, studii şi rapoarte
Cooperarea cu instanţele naţionale
Modernizarea controlului ajutoarelor de stat >
Serviciile publice şi concurenţa
Ajutor regional
Buletin
informativ
Plângeri

Controlul ajutoarelor de stat

Formular de plângere on-line

Este foarte important să completaţi formularul cu atenţie şi să furnizaţi cât mai multe informaţii.

Vă rugăm să completaţi toate câmpurile obligatorii, marcate cu asterisc *. Formularul nu poate fi trimis decât dacă toate câmpurile obligatorii au fost completate. După ce aţi completat formularul, faceţi clic pe butonul „Trimite” din josul ecranului. Dacă nu aţi completat corect o secţiune, sistemul vă va atenţiona. Dacă nu primiţi niciun mesaj de eroare, înseamnă că formularul a fost completat corect.

Atenţie! E-mail-urile trimise de pe acest site nu sunt criptate şi, în consecinţă, nu pot fi considerate 100% sigure.

Dacă aveţi nevoie de ajutor pentru completarea formularului, ne puteţi trimite un e-mail pe adresa stateaidgreffe@ec.europa.eu


Precizaţi Direcţia-Generală căreia doriţi să îi trimiteţi plângerea.
Plângerea dumneavoastră va fi trimisă automat către acest serviciu.
Dacă nu sunteţi sigur care este departamentul responsabil, puteţi adresa plângerea către Secretariatul General.

*
1. Informaţii privind reclamantul
* *
2. Înaintez plângerea în numele unei alte persoane (fizică sau juridică) Da Nu
3. Alegeţi afirmaţia care se potriveşte*:
Reprezint un concurent al beneficiarului (beneficiarilor)
Reprezint o organizaţie profesională care reprezintă interesele concurenţilor
Reprezint o organizaţie neguvernamentală
Reprezint un sindicat
Sunt un cetăţean al UE
Am alt statut (vă rugăm să specificaţi)
Vă rugăm să explicaţi de ce şi în ce măsură ajutorul de stat în cauză vă afectează interesele comerciale/afectează interesele comerciale ale persoanei/întreprinderii pe care o reprezentanţi. Prezentaţi cât mai multe dovezi concrete.
4. Alegeţi afirmaţia corespunzătoare*
Da, îmi puteţi dezvălui identitatea Nu, nu îmi puteţi dezvălui identitatea
 
Confidenţialitate: Dacă nu doriţi ca identitatea dumneavoastră ori anumite documente sau informaţii să fie dezvăluite, vă rugăm să precizaţi clar acest lucru, să indicaţi părţile respective din documente şi să precizaţi motivele pentru care doriţi acest lucru. În cazul în care nu faceţi nicio menţiune referitoare la confidenţialitatea identităţii dumneavoastră sau a anumitor documente sau informaţii, acestea vor fi tratate ca neconfidenţiale şi pot fi consultate de statul membru care a acordat ajutorul de stat presupus ilegal. Informaţiile de la punctele 5 şi 6 nu pot fi considerate ca fiind confidenţiale.
5. Informaţii privind statul membru care a acordat ajutorul*
Vă atragem atenţia asupra faptului că informaţiile din acest paragraf sunt considerate ca fiind neconfidenţiale.
a) Ţara:
b) Nivelul la care a fost acordat ajutorul de stat presupus ilegal. Vă rugăm să specificaţi ministerul sau instituţia, dacă ştiţi:
  • Administraţie publică centrală
  • Regiune (vă rugăm să specificaţi)
  • Altul (vă rugăm să precizaţi)
6. Informaţii privind ajutorul de stat presupus ilegal*
Vă atragem atenţia asupra faptului că informaţiile din acest paragraf sunt considerate ca fiind neconfidenţiale.

Fac obiectul articolului 107 paragraful (1) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarele acordate de un stat membru sau prin intermediul resurselor de stat, care denaturează sau ameninţă să denatureze concurenţa prin favorizarea anumitor întreprinderi sau a producţiei anumitor bunuri, în măsura în care aceasta afectează schimburile comerciale dintre statele membre.
a) Descrieţi ajutorul de stat presupus ilegal şi indicaţi sub ce formă a fost acordat acesta (împrumuturi, subvenţii, garanţii, stimulente sau scutiri fiscale etc.)
b) În ce scop a fost acordat ajutorul în cauză (dacă ştiţi)?
c) Care este valoarea ajutorului în cauză (dacă ştiţi)? Dacă nu cunoaşteţi cifra exactă, indicaţi o valoare estimativă şi aduceţi cât mai multe dovezi.
d) Cine este beneficiarul? Vă rugăm să furnizaţi cât mai multe informaţii, inclusiv o descriere a principalelor activităţi ale întreprinderilor beneficiare/persoanelor juridice respective.
e) Din câte ştiţi, când a fost acordat acest ajutor de stat?
f) Alegeţi afirmaţia corespunzătoare:
În baza informaţiilor pe care le deţin, ajutorul de stat nu a fost notificat Comisiei.
În baza informaţiilor pe care le deţin, acest ajutor de stat a fost notificat Comisiei, dar a fost acordat înainte ca aceasta să adopte decizia, ceea ce contravine clauzei suspensive. (dacă ştiţi, vă rugăm să indicaţi numărul de referinţă al notificării sau data la care ajutorul a fost notificat Comisiei)
În baza informaţiilor pe care le deţin, ajutorul de stat a fost notificat Comisiei şi a fost aprobat de către aceasta, dar punerea sa în aplicare nu a respectat condiţiile aplicabile, ceea ce reprezintă o utilizare abuzivă a ajutorului. (dacă ştiţi, vă rugăm să indicaţi numărul de referinţă al notificării sau data la care ajutorul a fost notificat Comisiei şi data la care a fost aprobat de către aceasta)
7. Motivele plângerii*
a) Precizaţi care sunt resursele de stat implicate.
b) Explicaţi de ce, în opinia dumneavoastră, ajutorul de stat presupus ilegal este selectiv (favorizează anumite întreprinderi sau producţia anumitor bunuri).
c) Precizaţi de ce, în opinia dumneavoastră, ajutorul de stat presupus ilegal le oferă beneficiarilor anumite avantaje economice.
d) Indicaţi de ce, în opinia dumneavoastră, ajutorul de stat presupus ilegal denaturează sau riscă să denatureze concurenţa. Dacă este posibil, precizaţi piaţa/sectorul relevant.
e) Menţionaţi de ce, în opinia dumneavoastră, ajutorul de stat în cauză afectează relaţiile comerciale dintre statele membre.
8. Incompatibilitatea ajutorului
Precizaţi motivele pentru care, în opinia dumneavoastră, ajutorul de stat presupus ilegal nu este compatibil cu piaţa internă.
9. Informaţii privind alte presupuse încălcări ale legislaţiei sau ale procedurilor Uniunii Europene.
a) Precizaţi ce alte dispoziţii ale legislaţiei UE au fost, în opinia dumneavoastră, încălcate prin acordarea ajutorului de stat în cauză. Acest lucru nu implică faptul că aceste potenţiale încălcări vor face obiectul investigaţiei privind ajutorul de stat.
b) V-aţi adresat deja serviciilor Comisiei sau unei alte instituţii europene cu privire la acest aspect?*
Da Nu Dacă da, vă rugăm să ne trimiteţi o copie a corespondenţei.
c) V-aţi adresat deja autorităţilor sau instanţelor naţionale cu privire la acest aspect?*
Da Nu Dacă da, vă rugăm să indicaţi dacă a fost deja luată o decizie sau o hotărâre şi să ne trimiteţi eventual o copie a acesteia.
10. Sunt de acord cu faptul că, pentru o soluţionare mai rapidă a plângerii, informaţiile de la punctele 5 şi 6 nu sunt confidenţiale şi pot fi trimise statului membru respectiv.*
Da Nu
11. Prin prezenta, declar că toate informaţiile din acest formular şi cele trimise în anexă sunt furnizate cu bună credinţă.*
Da Nu
12. Documente justificative
Enumeraţi documentele sau dovezile prezentate în sprijinul plângerii şi, dacă este necesar, adăugaţi anexe utilizând butonul „Browse”.
  • Dacă este posibil, anexaţi o copie a dispoziţiilor naţionale sau a altor măsuri care asigură temeiul legal pentru plata ajutorului de stat în cauză.
  • În cazul în care plângerea este înaintată în numele unei alte persoane (fizică sau juridică), anexaţi un act care dovedeşte că sunteţi reprezentantul autorizat.
  • Dacă reclamantul este o întreprindere, este necesară o scurtă descriere a acesteia şi a domeniului/domeniilor, precum şi a locului/locurilor unde îşi desfăşoară activitatea.
  • Dacă este cazul, adăugaţi copii ale corespondenţei cu Comisia Europeană sau cu orice altă instituţie europeană sau naţională cu privire la acest subiect.
  • Dacă problema a fost deja instrumentată de o instanţă naţională, furnizaţi o copie a hotărârii (dacă este disponibilă).

Trimiteţi sau renunţaţi
    
E-mail-urile trimise de pe acest site nu sunt criptate şi, în consecinţă, nu pot fi considerate 100% sigure.  
Înapoi la formularul de plângere Înapoi la prima pagină