Navigation path

TILL FÖRSTASIDAN
Politikområden
Sektorer
Om konkurrenspolitiken
Lagstiftning och bakgrundsmaterial
Kontakt
Aktuella frågor
I denna sektion:
Översikt >
Nyheter
EUT
Lagstiftning >
Ärenden (register)
Resultattavlor, studier och rapporter
Samarbete med nationella domstolar
Modernisering av det statliga stödet >
Offentlig service och konkurrens
Regionalstöd
Veckobrev om statligt
stöd
Klagomål

Kontroll av statligt stöd

Ladda ner klagomålsformuläret

Här kan du ladda ner formuläret och skicka det till behörig avdelning inom kommissionen, antingen med post eller e-post. Formuläret finns på 22 språk. Om du vill byta språk använder du rullgardinsmenyn i övre högra hörnet.

Vi ser gärna att du skickar informationen i elektronisk form i stället för på papper.

Ladda ner formuläret här (RTF)


Om du ska skicka formuläret med e-post:

Rekommendationer:
  • Bilagorna bör inte vara större än 3 MB.
  • Om ditt meddelande blir större än så, rekommenderar vi att du skickar två meddelanden med samma ärenderad och det andra med referensen ”e-brev 2”.
  • Om du har mycket dokumentation, kan du spara den på en cd-/dvd-skiva och skicka med post till adressen nedan.
Vart skickar jag mitt klagomål?

Skicka klagomålet till behörigt generaldirektorat:

Europeiska kommissionen
Generaldirektoratet för jordbruk och landsbygdsutveckling
Direktorat H
Kontor: Loi 130, 5/128
BE-1049 Bryssel
Fax (32-2) 296 76 72
agri-state-aids-notifications@ec.europa.eu


Europeiska kommissionen
Generaldirektoratet för fiske och havsfrågor
Direktorat D
Rue Joseph II 99
BE-1049 Bryssel
Fax (32-2) 295 19 42
mare-aidesdetat@ec.europa.eu

Alla andra sektorer:
Europeiska kommissionen
Generaldirektoratet för konkurrens
Registreringsenheten för statligt stöd
BE-1049 Bryssel
Fax (32-2) 296 12 42
stateaidgreffe@ec.europa.eu


Om du inte vet vilken avdelning som är ansvarig, kan du skicka ditt klagomål till:
Europeiska kommissionen
Generalsekretariatet
BE-1049 Bryssel
Fax: (32-2) 296 43 35
sg-plaintes@ec.europa.eu

  
Till förstasidan