Navigation path

STRONA GŁÓWNA
Obszary działalności
Sektory
Informacje o polityce konkurencji
Akty prawne i odesłania
Kontakt
Sprawy bieżące
W tej części:
Informacje ogólne >
Aktualności
Dziennik Urzędowy
Prawodawstwo >
Sprawy (rejestr)
Tabela wyników, badania i sprawozdania
Współpraca z sądami krajowymi
Unowocześnienie polityki w dziedzinie pomocy państwa >
Służby użyteczności publicznej i konkurencja
Pomoc regionalna
Pomoc państwa
– biuletyn
Skargi

Kontrola pomocy państwa

Pobieranie formularza skargi

Z tej strony można pobrać formularz skargi, który następnie należy przesłać pocztą lub pocztą elektroniczną do odpowiedniej dyrekcji Komisji. Formularz jest dostępny w 22 wersjach językowych. Odpowiednią wersję językową można wybrać z rozwijanego menu w prawym górnym rogu ekranu.

Komisja zachęca do używania elektronicznych środków przekazywania informacji.

Pobierz formularz (RTF)


Przesyłanie formularza pocztą elektroniczną:

Zalecenia:
  • Załączniki nie powinny przekraczać 3MB.
  • Jeśli e-mail przekracza zalecany rozmiar, proponujemy przesłanie drugiego e-maila z tym samym tytułem i wzmianką „e-mail 2”.
  • Jeśli pragną Państwo dostarczyć dużą liczbę dokumentów, można przesłać je także pocztą w formie dysku CD-ROM na jeden z poniższych adresów.
Gdzie należy przesłać skargę?

Skargę należy przesłać do odpowiedniej Dyrekcji Generalnej:

European Commission
Directorate-General for Agriculture and Rural Development
Directorate H
Office: Loi 130, 5/128
B-1049 Brussels
Faks (32-2) 296 76 72
agri-state-aids-notifications@ec.europa.eu


European Commission
Directorate-General for Fisheries and Maritime Affairs
Directorate D
Rue Joseph II 99
B-1049 Brussels
Faks (32-2) 295 19 42
mare-aidesdetat@ec.europa.euWszystkie pozostałe sektory:
European Commission
Directorate General for Competition
State aid Registry
B-1049 Brussels
Faks (32-2) 296 12 42
stateaidgreffe@ec.europa.eu


Jeśli nie wiedzą Państwo dokładnie, do której z wymienionych powyżej dyrekcji skierować swoją skargę, można przesłać ją na następujący adres:
European Commission
Secretariat General
B-1049 Brussels
Faks: (32-2) 296 43 35
sg-plaintes@ec.europa.eu

  
Powrót na stronę główną