Navigation path

SĀKUMLAPA
Politikas jomas
Nozares
Par konkurences politiku
Tiesību akti un to atsauces
Kontakti
Aktuālie jautājumi
Šajā sadaļā:
Īsumā >
Kas jauns?
Oficiālais Vēstnesis
Tiesību akti >
Lietas (reģistrs)
Rezultātu apkopojums, pētījumi, ziņojumi
Sadarbība ar dalībvalstu tiesām
Valsts atbalsta modernizācija >
Sabiedriskie pakalpojumi un konkurence
Atbalsts reģioniem
Iknedēļas jaunumi
“State Aid Weekly”
Sūdzības

Valsts atbalsta kontrole

Lejupielādēt veidlapu sūdzības iesniegšanai

Šajā lapā varat lejupielādēt veidlapu sūdzības iesniegšanai, lai nosūtītu to attiecīgajai Komisijas struktūrvienībai pa e-pastu vai tradicionālo pastu. Šī veidlapa ir pieejama 22 valodās. Ja vēlaties pāriet uz citu valodu, lūdzu, izmantojiet nolaižamo izvēlni ekrāna augšējā stūrī pa labi.

Komisija iesaka nosūtīt informāciju elektroniski, nevis izdrukāt to uz papīra.

Lejupielādēt veidlapu (RTF)


Nosūtīt pa e-pastu:

Ieteikumi, sūtot sūdzību pa e-pastu
  • Pielikumi nedrīkst pārsniegt 3 MB.
  • Ja jūsu e-pasts pārsniedz šo lielumu, iesakām sūtīt citu e-pastu, norādot to pašu atsauci temata rindā un pievienojot paskaidrojumu "email 2".
  • Ja jums ir daudz dokumentu, varat tos nosūtīt, izmantojot CD-ROM, uz turpmāk minētajām adresēm.
Kur sūtīt sūdzību?

Nosūtiet sūdzību kompetentajam ģenerāldirektorātam.

European Commission
Directorate-General for Agriculture and Rural Development (Lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektorāts)
Directorate H
Office: Loi 130, 5/128
B-1049 Brussels
Fakss (32-2) 296 76 72
agri-state-aids-notifications@ec.europa.eu


European Commission
Directorate-General for Fisheries and Maritime Affairs (Zivsaimniecības un jūrlietu ģenerāldirektorāts)
Directorate D
Rue Joseph II 99
B-1049 Brussels
Fakss (32-2) 295 19 42
mare-aidesdetat@ec.europa.eu

Pārējās nozares:
European Commission
Directorate General for Competition (Konkurences ģenerāldirektorāts)
State aid Registry
B-1049 Brussels
Fakss (32-2) 296 12 42
stateaidgreffe@ec.europa.eu


Ja nezināt, kura ir atbildīgā struktūrvienība, varat adresēt sūdzību Ģenerālsekretariātam:
European Commission
Secretariat General (Ģenerālsekretariāts)
B-1049 Brussels
Fakss: (32-2) 29 296 43 35
sg-plaintes@ec.europa.eu

  
Atpakaļ uz sākumu