Navigation path

AVALEHT
Poliitikavaldkonnad
Majandusvaldkonnad
Konkurentsipoliitikast
Õigusaktid & dokumendid
Kontaktid
Aktuaalsed teemad
Selles rubriigis:
Ülevaade >
Uudised
Euroopa Liidu Teataja
Õigusaktid >
Riigiabi juhtumid (register)
Tulemustabel, uurimused ja aruanded
Koostöö liikmesriikide kohtutega
Riigiabi ajakohastamine >
Avalikud teenused ja konkurents
Regionaalabi
State Aid Weekly
e-News
Kaebused

Riigiabi kontroll

Laadige alla kaebuse vorm

Siit saate alla laadida kaebuse vormi, mille võite seejärel saata asjaomasele komisjoni talitusele kas elektrooniliselt või posti teel. Kaebuse vorm on saadaval 22 keeles. Keele muutmiseks kasutage ekraani paremas ülanurgas asuvat rippmenüüd.

Komisjon soovitab eelistada elektroonilist vormi väljatrükile.

Kaebuse vorm (RTF)


Saatmiseks e-posti teel:

Soovitused kaebuse saatmiseks e-posti teel:
  • Manus ei tohi olla mahukam kui 3 MB
  • Kui elektronkiri on mahukam, on soovitav saata see kahes osas, märkides teema ("subject") reale sama pealkirja ja lisades viite "2. osa"
  • Kui teil on palju lisadokumente, saatke need posti teel CD ROMil asjaomasele aadressile
Kuhu kaebus saata?

Saatke kaebus asjaomasele peadirektoraadile:

European Commission
Directorate-General for Agriculture and Rural Development (Põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektoraat)
Directorate H
Office: Loi 130, 5/128
B-1049 Brussels
Faks (32-2) 296 76 72
agri-state-aids-notifications@ec.europa.eu


European Commission
Directorate-General for Fisheries and Maritime Affairs (Kalandus- ja merendusasjade peadirektoraat)
Directorate D
Rue Joseph II, 99
B-1049 Brussels
Faks (32-2) 295 19 42
mare-aidesdetat@ec.europa.eu


Kõik muud valdkonnad:
European Commission
Directorate General for Competition (Konkurentsi peadirektoraat)
State aid Registry (Riigiabi register)
B-1049 Brussels
Faks (32-2) 296 12 42
stateaidgreffe@ec.europa.eu


Kui te ei ole kindel, millise peadirektoraadi pädevusse kaebus kuulub, saatke see komisjoni peasekretariaadile:
European Commission
Secretariat General
B-1049 Brussels
Faks: (32-2) 296 43 35
sg-plaintes@ec.europa.eu

  
Tagasi avalehele