Navigation path

HLAVNÍ STRÁNKA
Oblasti politiky
Odvětví
Politika hospodářské soutěže
Legislativa a dokumenty
Kontakty
Aktuální otázky
V této části:
Přehled >
Aktuality
Úřední věstník
Legislativa >
Případy (registr)
Přehledy, studie a zprávy
Spolupráce s vnitrostátními soudy
Modernizace státní pomoci >
Veřejné služby a hospodářská soutěž
Regionální podpora
Elektronický týdeník o státní podpoře
Stížnosti

Kontrola státní podpory

Formulář stížnosti ke stažení

Na této stránce si můžete stáhnout formulář stížnosti, který lze zaslat e-mailem nebo poštou příslušnému útvaru Komise. Tento formulář je k dispozici ve 23 jazycích. Jazyk zobrazení lze přepnout pomocí rozevírací nabídky v pravém horním rohu obrazovky.

Komise podporuje a upřednostňuje předávání informací v elektronické podobě.

Stažení formuláře (RTF)


Zaslání e-mailem:

Doporučení k stížnostem zasílaným e-mailem:
  • Přílohy by neměly přesáhnout 3 MB.
  • Pokud by celková velikost zprávy, kterou chcete poslat, překročila tuto hodnotu, rozdělte přílohy do dvou e-mailů a do řádku „Předmět“ druhé zprávy zadejte stejný název a poznámku „e-mail 2“.
  • Chcete-li poslat mnoho dokumentů nebo velké dokumenty, můžete je též zaslat poštou na disku CD-ROM na některou z níže uvedených adres.
Kam odeslat stížnost?

Stížnost zašlete příslušnému generálnímu ředitelství:

European Commission
Directorate-General for Agriculture and Rural Development (GŘ pro zemědělství a rozvoj venkova)
Directorate H
Office: Loi 130, 5/128
B-1049 Brussels
Fax (32-2) 296 76 72
agri-state-aids-notifications@ec.europa.eu


European Commission
Directorate-General for Fisheries and Maritime Affairs (GŘ pro rybolov a námořní záležitosti)
Directorate D
Rue Joseph II 99
B-1049 Brussels
Fax (32-2) 295 19 42
mare-aidesdetat@ec.europa.eu


Všechna ostatní odvětví:
European Commission
Directorate General for Competition
State aid Registry
B-1049 Brussels
Fax (32-2) 296 12 42
stateaidgreffe@ec.europa.eu


Pokud nevíte, které ředitelství za danou oblast odpovídá, můžete stížnost zaslat na adresu:
European Commission
Secretariat General
B-1049 Brussels
Fax: (32-2) 296 43 35
sg-plaintes@ec.europa.eu

  
Zpět na úvod