Navigation path

HOME
Policy areas
Sectors
Who is in charge?
Competition and you
Cases

Overview

All Cases

 

Policy Area Case Number Member
State
Last
Decision Date
Title  
Antitrust 40099 15.04.2015 Google Android
Merger M.5482 GSN / FUN
Merger M.5624 NOKIA / SAP / JV
Merger M.6731 VITRONET / INFINITY
Merger M.6773 CANON / IRIS
Merger M.7267 SOPRA GROUP / GROUPE STERIA
Merger M.7628 PERMIRA / CPPIB / INFORMATICA
Merger M.7767 FIS / SUNGARD
Merger M.7888 APAX / B&G / MANNAI / GFI INFORMATIQUE
Merger M.7937 COMPUTER SCIENCES CORPORATION / XCHANGING
Merger M.7967 APAX PARTNERS / NEUBERGER BERMAN / ENGINEERING
Merger M.8332 KII / GGC / INFOR
Merger M.8490 BLACKSTONE / CPPIB / ASCEND LEARNING
State Aid SA.33835 Greece JEREMIE Early Stage ICT Venture Capital Fund Financial Instrument
State Aid SA.33836 Greece JEREMIE Seed/Technology Transfer ICT Fund Financial Instrument
State Aid SA.34338 Greece 14.12.2012 JEREMIE Early Stage ICT Venture Capital Fund and Seed/Technology Transfer ICT Fund Financial Instruments
State Aid SA.35532 Romania Schema de ajutor de stat pentru sprijinirea investiţiilor care promovează dezvoltarea regională prin utilizarea tehnologiilor noi şi crearea de locuri de muncă.
State Aid SA.36230 Italy PROGRAMMA SERVIZI PER L''INNOVAZIONE
State Aid SA.38119 Romania Schema de ajutor de stat pentru sprijinirea investiţiilor care promovează dezvoltarea regională prin utilizarea tehnologiilor noi şi crearea de locuri de muncă.
State Aid SA.39234 Malta Investment Aid Tax Credits 2014 - 2020
State Aid SA.39995 Malta R&D Feasibility Studies 2014 - 2020
State Aid SA.39996 Malta Research and Development 2014 – 2020
State Aid SA.41828 Italy Fondo di Rotazione per le aree di confine - Provincia di Belluno.
State Aid SA.45458 Czech Republic Operace 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje
State Aid SA.45735 Denmark 12.05.2017 Scheme for the development, production and promotion of cultural and educational digital games
State Aid SA.46717 Italy POR MARCHE FESR 2014-2020 - Asse 1 – Azione 4.1 – “Sostegno allo sviluppo ed al consolidamento di start up ad alta intensità di applicazione di conoscenza
State Aid SA.47319 Hungary Irinyi stratégia támogatásai
State Aid SA.48257 Malta Start-up Finance 2017-2020
State Aid SA.48996 Romania Măsură de sprijin constând în acordarea unor ajutoare de stat și ajutoare de minimis pentru îmbunătățirea competitivității economice prin creșterea productivității muncii în întreprinderi mici și mijlocii pe teritoriul acoperit de Investiția Teritorială Integrată Delta Dunării prin Programul Operațional Regional 2014-2020
State Aid SA.49014 Bulgaria BG05M9OP001-1.022 – СПЕЦИФИЧНИ ОБУЧЕНИЯ – Компонент I
State Aid SA.49734 Spain ECON - Ayudas destinadas a establecimientos comerciales, mercantiles e industriales afectados por los incendios de octubre de 2017 en el ámbito de la competencia de la Consellería de Economía, Empleo e Industria
State Aid SA.49862 Czech Republic Operace 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje
State Aid SA.50044 Malta Business Enhance RD&I Grant Scheme
State Aid SA.50612 Hungary Irinyi Terv: iparstratégiai támogatások; beszállítói-fejlesztési program; kötöttpályás járműgyártás fejlesztése; Ipar 4.0 program - megfeleltetés a 2017/1084/EU bizottsági rendeletnek és az 50/2017. (XII. 29.) NGM rendeletnek
State Aid SA.50621 Romania Schemă de ajutoare de stat și de minimis sub formă de investiții de capital de risc pentru întreprinderi mici și mijlocii în cadrul Programului Operaţional Competitivitate
State Aid SA.50739 Romania Măsură de sprijin constând, în acordarea unor ajutoare de stat și ajutoare de minimis pentru îmbunătățirea competitivității economice prin creșterea productivității muncii în întreprinderi mici și mijlocii în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020
State Aid X296/2009 Spain Bases reguladoras de la concesión de subvenciones a la inversión destinadas a PYMES del sector industrial, comercio mayorista y de servicios - RIOJA
State Aid X386/2009 Italy Promozione della nuova imprenditoria e sviluppo dell'imprenditoria giovanile e femminile.
State Aid X392/2009 Italy Aiuti agli investimenti
27-May-18

Help on how to use the case search tool