Navigation path

HOME
Policy areas
Sectors
Who is in charge?
Competition and you
Cases

Overview

All Cases

 

Policy Area Case Number Member
State
Last
Decision Date
Title  
Antitrust 39692 13.12.2011 IBM - Maintenance services
State Aid SA.42344 Czech Republic Investiční pobídka pro společnost REGENERSIS (CZECH), s.r.o.
State Aid SA.47319 Hungary Irinyi stratégia támogatásai
State Aid SA.47362 Romania Măsură de sprijin constând în acordarea unor ajutoare de stat și ajutoare de minimis pentru îmbunătățirea competitivității economice prin creșterea productivității muncii în întreprinderi mici și mijlocii în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020
State Aid SA.48237 Italy Bando in attuazione dell''art. 2 della l.r. 8/2016 "Accordi regionali per l''insediamento e lo sviluppo delle imprese"
State Aid SA.50025 Romania Măsură de sprijin constând în acordarea unor ajutoare de stat și ajutoare de minimis pentru îmbunătățirea competitivității economice prin creșterea productivității muncii în întreprinderi mici și mijlocii în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 - Modificare
State Aid SA.50612 Hungary Irinyi Terv: iparstratégiai támogatások; beszállítói-fejlesztési program; kötöttpályás járműgyártás fejlesztése; Ipar 4.0 program - megfeleltetés a 2017/1084/EU bizottsági rendeletnek és az 50/2017. (XII. 29.) NGM rendeletnek
26-May-18

Help on how to use the case search tool