Navigation path

HOME
Policy areas
Sectors
Who is in charge?
Competition and you
Cases

Overview

All Cases

 

Policy Area Case Number Member
State
Last
Decision Date
Title  
Antitrust 39230 20.12.2012 Rio Tinto Alcan
State Aid N68/2003 Netherlands 29.10.2003 Cultural Investment Funds
State Aid SA.39162 Belgium 6 JULI 2012. - Decreet houdende het Vlaams cultureel-erfgoedbeleid
State Aid SA.39163 Belgium Protection of exceptional moveable cultural assets in Flanders
State Aid SA.39165 Belgium Decreet betreffende het sociaal-cultureel volwassenenwerk
State Aid SA.39321 Belgium subsidies voor competentieontwikkeling in een internationaal cultureel-erfgoedperspectief
State Aid SA.43922 Belgium Aid for investments in the context of land consolidation for maintenance of natural and cultural heritage
State Aid SA.44115 Belgium Decreet houdende wijziging van het decreet van 29 maart 2002 tot bescherming van varend erfgoed en het decreet van 24 januari 2003 houdende bescherming van het roerend cultureel erfgoed van uitzonderlijk belang van 9 mei 2014.
State Aid SA.46244 Netherlands NL_BZK_CSDO Subsidieregeling cultureel erfgoed Noord-Brabant 2016
State Aid SA.47818 Netherlands NL_BZK_CSDO_OV subsidieregeling Cultureel aanbod en talentontwikkeling
State Aid SA.48138 Sweden Förordning (2017:195) om stöd till forskning och utveckling, samt innovation inom miljö, areella näringar och samhällsbyggande
State Aid SA.48727 Netherlands Subsidie i.h.k.v. behoud van cultureel erfgoed, bedoeld voor de harmonisatie en afstemming van het ERM-stelsel met andere kwaliteitstelsels en het ontwikkelen, beheren en stimuleren van uitvoeringsrichtijnen
State Aid SA.49251 Belgium Decreet van 7 juli 2017 houdende de subsidiëring en erkenning van het sociaal-cultureel volwassenenwerk.
State Aid SA.49917 Netherlands Subsidie voor project Verstedelijkt laagland tbv het cultureel erfgoed




22-Apr-18

Help on how to use the case search tool