Navigation path

HOME
Policy areas
Sectors
Who is in charge?
Competition and you
Cases

Overview

All Cases

 

Policy Area Case Number Member
State
Last
Decision Date
Title  
Merger M.6717 WHIRLPOOL / ALNO
State Aid C19/2005 Poland 09.09.2009 Restructuring aid for Szczecin shipyard
State Aid N235a/2005 Poland 06.09.2005 Aid in support of technological innovation
State Aid SA.14465 Poland 16.04.2003 Regional aid scheme for firms carrying on economic activities in special economic zones
State Aid SA.17545 Poland 09.03.2005 Regional aid scheme for enterprises conducting business activity in the Special Economic Zones, on the basis of a permit issued after 31 December 2000
State Aid SA.17546 Poland 09.03.2005 Regional Aid Scheme for the Entrepreneurs Active in Special Economic Zones granted in the form of the real estate tax exemption, to the large and motor vehicle-sector entrepreneur
State Aid SA.23330 Poland Scheme for granting of regional aid in the Special Economic Zones
State Aid SA.36731 Poland 14.08.2013 ad hoc aid to WNS Global Services (UK) Limited in Poland
State Aid SA.37087 Poland Pomoc dla Valeo Autosystemy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
State Aid SA.38830 Poland 16.06.2015 Evaluation plan Polish SEZ scheme
State Aid SA.40523 Poland Regional aid scheme for enterprises conducting business activity in the Special Economic Zones, on the basis of a permit issued in the period from 25 December 2014 to 31 December 2020
State Aid SA.41531 Croatia Program državne potpore za dodjelu sredstava za promicanje audiovizualnog stvaralaštva, audiovizualne kulture i očuvanja audiovizualne kulturne baštine
State Aid SA.42839 Poland Pomoc na badania podstawowe, badania przemysłowe, eksperymentalne prace rozwojowe oraz studia wykonalności w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020
State Aid SA.46949 Croatia Sous-mesure 8.5. "Aide aux investissements améliorant la résilience et la valeur environnementale des écosystèmes forestiers" du Programme de développement rural de la République de Croatie pour la période 2014-2020
State Aid SA.46950 Croatia Sous-mesure 8.6. "Aides aux investissements dans les techniques forestières et dans la transformation, la mobilisation et la commercialisation des produits forestiers" du Programme de développement rural de la République de Croatie pour la période 20
State Aid SA.47260 Poland Pomoc udzielana przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na finansowanie ryzyka i dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność.
State Aid SA.47748 Slovenia Spodbujanje vlaganj v avdiovizualno produkcijo
State Aid SA.48240 Croatia Sous-mesure 3.1 "Aide pour une nouvelle participation à des systèmes de qualité" du programme de développement rural de la République de Croatie pour la période 2014-2020
State Aid SA.48249 Croatia Sous-mesure 3.2. "Soutien à l'information et la promotion effectuée par des groupes de producteurs sur le marché intérieur" du programme de développement rural de la République de Croatie pour la période 2014-2020
State Aid SA.50221 Poland Ulga w podatku dochodowym od osób prawnych na działalność B+R dla przedsiębiorców posiadających status centrum badawczo-rozwojowego
State Aid SA.50222 Poland Ulga w podatku dochodowym od osób fizycznych na działalność B+R dla przedsiębiorców posiadających status centrum badawczo-rozwojowego
State Aid X193/2009 Poland Program pomocy regionalnej udzielanej przedsi?biorcom prowadz?cym dzia?alno?? gospodarcz? w specjalnych strefach ekonomicznych na podstawie zezwolenia wydanego po 1stycznia2007 r.
State Aid XE2/2006 Poland Program Pomocy Na Zatrudnienie Dla Przedsiebiorców Prowadzacych Dzialalnosc Gospodarcza Na Terenie Miasta Katowice W Latach 2005-2006
State Aid XE21/2004 Poland Aides à l'emploi
State Aid XE33/2006 Poland Zwolnienie od podatku od nieruchomo?ci dla przedsi?biorców prowadz?cych dzia?alno?? gospodarcz? na terenie miasta Elbl?g
State Aid XE4/2006 Poland Exemptions from property tax for businesses in Bobolice which create new jobs
State Aid XE8/2006 Poland Job creation for the unemployed and allocation of funds to enable unemployed persons to start a business
State Aid XR129/2007 Poland Program regionalnej pomocy inwestycyjnej w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomo?ci dla podmiotów prowadz?cych dzia?alno?? gospodarcz? na terenie miasta Katowice
State Aid XR163/2007 Poland Program pomocy regionalnej miasta ?odzi na wspieranie nowych inwestycji w dzia?alno?? wytwórcz? i tworzenie zwi?zanych z nimi nowych miejsc pracy
State Aid XR17/2008 Poland Program pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji dla przedsi?biorców prowadz?cych dzia?alno?? gospodarcz? na terenie miasta Elbl?g
State Aid XR19/2008 Poland pomoc na tworzenie nowych miejsc pracy zwiazanych z nowymi inwestycjami dla przedsiebiorców prowadzacych dzialalnosc gospodarcza na terenie miasta Elblag
State Aid XR61/2008 Poland Program pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji dla przedsi?biorców prowadz?cych dzia?alno?? gospodarcz? na terenie Gminy Miejskiej Kraków
State Aid XS150/2008 Poland Poludniowy PL 21 - Selvita Spolka Z Ograniczona Odpowiedzialnoscia
State Aid XS164/2006 Poland Zwolnienie od podatku od nieruchomo?ci dla przedsi?biorców prowadz?cych dzia?alno?? gospodarcz? na terenie miasta Elbl?g, realizuj?cych nowe inwestycje.
State Aid XT96/2004 Poland Training for women engaged in business activity and training for firms on flexible forms of employment
21-Jun-18

Help on how to use the case search tool