Navigation path

Úvodní stránka
Co je politika hospodářské soutěže?
Proč je politika hospodářské soutěže důležitá pro spotřebitele?
Jak politiku hospodářské soutěže uplatňuje Komise?
Politika hospodářské soutěže a orgány EU
Kontakty

V zájmu spotřebitele

Proč je politika hospodářské soutěže důležitá pro spotřebitele?

Politika hospodářské soutěže spočívá v uplatňování určitých pravidel, tak aby bylo zajištěno, že si na trhu podniky a společnosti konkurují spravedlivým způsobem. To podporuje podnikatelského ducha a efektivitu, spotřebitelé mají díky tomu větší výběr, zboží je levnější a kvalitnější.

Nízké ceny pro všechny: Velký podíl na trhu získá podnik nejsnáze tehdy, nabízí-li nižší cenu. V konkurenčním prostředí tedy existuje tlak na to, aby ceny klesaly. Prospěch z toho nemají pouze spotřebitelé: Pokud si totiž může více lidí dovolit kupovat určité výrobky, podporuje to výrobu daného podniku a přispívá to k růstu ekonomiky jako celku.

Vyšší kvalita: Konkurenční boj rovněž vede podniky k tomu, aby jejich výrobky a služby byly kvalitnější. Jedině tak mohou získat více zákazníků a zvýšit svůj podíl na trhu. Kvalita může znamenat různé věci: výrobky déle vydrží nebo lépe fungují, zákazníkům se poskytuje lepší poprodejní servis a technická podpora, se zákazníky se jedná úslužněji a vstřícněji.

Větší výběr: V konkurenčním prostředí je také pro podniky důležité, aby se snažily na trh přijít s výrobky, které se od výrobků konkurence odlišují. Tak vzniká na trhu v daných výrobcích větší výběr a spotřebitelé mohou zvolit takový, který jim vyhovuje poměrem mezi cenou a kvalitou.

Inovace: Chtějí-li podniky poskytovat větší výběr kvalitnějších výrobků, musejí přijít s něčím novým – novým typem výrobku, novým designem, metodami výroby, novými službami apod.

Větší konkurenceschopnost na celosvětových trzích: Konkurence uvnitř EU navíc pomáhá k tomu, aby evropské společnosti lépe obstály i v konkurenci mimo EU a aby si udržely postavení na celosvětových trzích.


Podívejte se na video o tom, jak to funguje v praxiPodívejte se, jakým způsobem politika hospodářské soutěže pozitivně ovlivňuje váš život

A jakou roli v tom hrajete vy?

Může se vám to zdát přehnané, ale klíčovou úlohu v tom, zda podniky v konkurenci obstojí, máte vy. Vy si vybíráte, který výrobek si koupíte, a právě vy tak určujete, jakou strategii má podnik zvolit do budoucna.

A pokud budete poučenými zákazníky a budete se bránit proti společnostem, které podle vašeho názoru nepostupují v konkurenčním boji spravedlivým způsobem, přispějete tak svým dílem k tomu, aby byly podniky i nadále nuceny nabízet široký výběr kvalitních a invenčních výrobků za nízké ceny.