Navigation path

Domov
Kaj je politika konkurence
Zakaj je politika konkurence pomembna za potrošnike?
Izvajanje politike konkurence
Institucije EU in politika konkurence
Kontakt

Potrošniki in konkurenca

Odpiranje trgov konkurenci

V nekaterih državah so osnovne storitve, denimo energetika, telekomunikacije, prevoz, vodovod in kanalizacija ter poštne storitve, še vedno v rokah države.

Komisija države članice spodbuja, naj te sektorje (t.i. službe splošnega gospodarskega pomena) odpre konkurenci, da bodo imeli potrošniki dostop do boljših cen in kakovostnejših storitev. Dostop do teh storitev pa je treba zagotoviti vsem, tudi na območjih, kjer njihovo izvajanje ne prinaša dobička.

Države članice EU lahko dejavnosti javnih služb prenesejo na posebno družbo ter ji dodelijo naloge, posebne pravice in finančna nadomestila, ki morajo biti usklajena s predpisi o državni pomoči.

Pri tem morajo razlikovati med zagotavljanjem storitve, kjer je uvedba konkurence možna (npr. dostop do interneta), in infrastrukturo, ki je potrebna za izvajanje storitve (npr. mrežni kabli). Omrežja, potrebna za izvajanje storitve, so vezana na določeno območje, zato si morajo konkurenčna podjetja njegovo uporabo pravično razdeliti.

Prednosti liberalizacije trga

Potrošniki lahko izbirajo med številnimi ponudniki storitev in proizvodi.

Druge koristi za potrošnike so nižje cene in nove storitve, ki so ponavadi učinkovitejše in potrošniku prijaznejše.

Evropsko gospodarstvo postaja konkurenčnejše.

Kako zagotoviti pravilno izvajanje javnih storitev na konkurenčnem trgu

Za izvajanje javnih storitev in zaščito interesov potrošnikov je potrebna zakonska ureditev.

Komisija vedno upošteva posebne obveznosti vsake družbe, ki ima koristi od „monopolnih pravic“. Ta pristop zagotavlja pošteno konkurenco, ne da bi poslabšal položaj ponudnika, ki ga financira država in ki je dolžan zagotavljati storitve v javnem interesu, tudi če to ne prinaša dobička.

Kaj pomeni odprti trg za storitve v javnem interesu

Za železnice in energetiko se zdaj od upravljavcev omrežij zahteva, da tekmecem omogočijo enakopraven dostop do svojih omrežij. V teh panogah je nadzor enakopravnega dostopa vseh dobaviteljev do omrežja bistvenega pomena, saj potrošnikom omogoča, da izberejo dobavitelja z najboljšimi pogoji.

Posledice liberalizacije za potrošnike

Liberalizacija javnih služb ima neposreden vpliv na potrošnike.

Na obeh trgih, ki sta se najprej odprla za konkurenco (zračni prevoz in telekomunikacije), so se povprečne cene znatno znižale. To se še ni zgodilo na trgih, ki so se odprli za konkurenco pozneje ali pa sploh ne (elektrika, plin, železniški prevoz in poštne storitve), kjer so cene ostale nespremenjene ali so se celo zvišale.

Morda je to tudi posledica posebnih dejavnikov: cena plina je denimo tesno povezana s ceno nafte. Kljub temu se zdi, da bodo potrošniki verjetno plačali manj za storitve v sektorjih, ki so bolj liberalizirani.


  
prejšnja nazaj naslednja