Navigation path

Homepage
Wat houdt het concurrentiebeleid in?
Waarom is concurrentie belangrijk voor de consument?
Hoe voert de Commissie het concurrentiebeleid uit?
EU-instellingen en concurrentiebeleid
Contactgegevens

Inspelen op de wensen van de consument

Openstelling van markten voor concurrentie

Bepaalde onmisbare voorzieningen, zoals energie, telecommunicatie, vervoer, water en post, worden in sommige landen nog steeds niet door particuliere bedrijven, maar door de overheid beheerst.

De Commissie stimuleert de EU-landen om deze "diensten van algemeen economisch belang" open te stellen voor concurrentie, zodat de consument kan profiteren van lagere prijzen en een beter product. Tegelijk moeten zij ervoor zorgen dat deze diensten voor iedereen beschikbaar zijn, ook waar het niet rendabel is.

De EU-landen kunnen daarom een bepaalde openbare dienst aan een bedrijf toewijzen. Dat bedrijf krijgt dan bepaalde rechten en plichten, maar ook een financiële compensatie overeenkomstig de regels voor staatssteun.

De EU-landen moeten onderscheid maken tussen diensten, die kunnen worden opengesteld voor concurrentie (zoals internettoegang), en de infrastructuur (bijv. de kabel). In een bepaald gebied is er meestal immers maar één netwerk, dat eerlijk verdeeld moet worden tussen de concurrerende bedrijven die er gebruik van maken.

Wat zijn de voordelen van liberalisering?

De consument kan kiezen uit meerdere aanbieders en producten.

De prijzen gaan omlaag en het aanbod van efficiëntere en gebruiksvriendelijkere diensten wordt ruimer.

Het is goed voor de concurrentiepositie van onze economieën.

Heeft openbare dienstverlening op een markt met concurrentie kans van slagen?

Ja, mits er regels zijn die garanderen dat de openbare dienstverlening overal beschikbaar is en dat de belangen van de consument worden beschermd.

De Europese Commissie houdt altijd rekening met de bijzondere verplichtingen van bedrijven met monopolierechten. Dit garandeert een eerlijke concurrentie zonder benadeling van de door de staat gefinancierde aanbieder, die diensten van openbaar belang moet verschaffen ook wanneer dit niet rendabel is.

Hoe is die keuzevrijheid tot stand gekomen?

In de spoorweg-, de elektriciteits- en de gassector moeten de netwerkexploitanten concurrenten tegenwoordig tegen redelijke voorwaarden toegang tot hun netwerken verlenen. Daarom moet erop worden gelet dat alle leveranciers toegang krijgen tot het netwerk zodat de consument de leverancier kan kiezen die de gunstigste voorwaarden biedt.

Heeft deze ontwikkeling rechtstreekse gevolgen voor de consument?

Ja, dat is heel goed mogelijk.

In de twee markten die als eerste voor de concurrenten werden opengesteld (luchtvervoer en telecom) zijn de gemiddelde prijzen fors gedaald. Maar helaas kan dat niet worden gezegd van markten die pas later of helemaal niet voor de concurrentie werden opgesteld (zoals elektriciteit, gas, spoorvervoer en postdiensten): hier zijn de prijzen ongewijzigd gebleven of zelfs gestegen.

Maar de prijzen zijn soms ook afhankelijk van sectorspecifieke factoren. Zo is de gasprijs nauw gekoppeld aan de olieprijs. Toch heeft het er alle schijn van dat de consument minder betaalt in sectoren met concurrentie.


  
vorige terug volgende