Navigation path

Sākumlapa
Kas ir konkurences politika?
Kāpēc konkurences politika ir svarīga patērētājiem?
Kā Komisija īsteno konkurences politiku?
ES iestādes un konkurences politika
Sazināties

Pasākumi patērētāju interesēs

Tirgu atvēršana konkurencei

Dažus pamata pakalpojumus — elektroenerģijas piegādes, telekomunikāciju, transporta, ūdens piegādes un pasta pakalpojumus — atsevišķās valstīs joprojām kontrolē valsts iestādes, nevis privātuzņēmumi.

Komisija mudina valdības liberalizēt šos pakalpojumus (sauktus par vispārējas ekonomiskas nozīmes pakalpojumiem), lai patērētāji varētu baudīt godīgākas cenas un kvalitatīvākus pakalpojumus. Tajā pašā laikā valdībām jānodrošina, lai pakalpojumi būtu pieejami visiem, pat tajās valsts daļās, kur tie nenes peļņu.

ES dalībvalstis atsevišķas valsts pakalpojumu funkcijas var uzticēt uzņēmumam, piešķirot tam pienākumus, īpašas tiesības un finansiālu kompensāciju atbilstoši valsts atbalsta noteikumiem.

ES valstīm jānošķir divi pakalpojumu aspekti: daļu var liberalizēt (piemēram, piekļuvi internetam) un daļai var izmantot tīklus (piemēram, kabeļus). Tīkli ir attiecīgā teritorijā unikāli, un tie taisnīgi jāsadala starp konkurējošajiem uzņēmumiem, kas attiecīgo tīklu izmanto.

Kādas ir liberalizācijas priekšrocības?

Patērētāji var izvēlēties starp vairākiem pakalpojumu sniedzējiem un produktiem.

Patērētāji bauda zemākas cenas un jaunus pakalpojumus, kas parasti ir efektīvāki un vairāk atbilst klienta vajadzībām nekā iepriekšējie.

Mūsu tautsaimniecības ir konkurētspējīgākas.

Vai konkurences tirgū iespējams pienācīgi sniegt sabiedriskos pakalpojumus?

Jā, ja vien pastāv regulējums, kas garantē valsts pakalpojumu sniegšanu un to, ka netiek apdraudētas patērētāju intereses.

Komisija allaž ņem vērā īpašos pienākumus, kas attiecas uz visām organizācijām, kuras izmanto “monopoltiesības”. Tādējādi tiek gādāts par godīgu konkurenci, neradot šķēršļus valsts finansētam pakalpojumu sniedzējam, kura pienākums ir sniegt pakalpojumus sabiedrības interesēs pat tad, ja tas nenes peļņu.

Kā tika ieviesta izvēles brīvība?

Dzelzceļa, elektroenerģijas un gāzes nozarēs tīklu operatoriem tagad jāsniedz konkurentiem vienlīdzīga piekļuve tīkliem. Šajās nozarēs ļoti svarīgi ir uzraudzīt vienlīdzīgu piekļuvi tīkliem visiem piegādātājiem, lai patērētājs varētu izvēlēties piegādātāju, kas piedāvā vislabākos nosacījumus.

Vai tam ir tieša ietekme uz patērētājiem?

Jā, tas var tieši ietekmēt patērētājus.

Divos tirgos, kuros pirmajos tika ieviesta konkurence (aviotransporta un telesakaru tirgi), vidējās cenas ir ievērojami samazinājušās. Tas vēl nav noticis tirgos, kuros konkurenci ieviesa vēlāk vai neieviesa vispār (elektrības, gāzes, dzelzceļa pārvadājumu un pasta pakalpojumu tirgi), kuros cenas nav mainījušās vai ir pat paaugstinājušās.

Tomēr, iespējams, tas ir konkrētās nozares faktoru dēļ, piemēram, gāzes cenas ir cieši saistītas ar naftas cenām. Taču šķiet, ka patērētāji maksā zemākas cenas par tādām precēm un pakalpojumiem, kurus piedāvā konkurencei atvērtas nozares.


  
Iepriekšējā Atpakaļ Nākamā