Navigation path

Pradžia
Kas yra konkurencijos politika?
Kodėl konkurencijos politika svarbi vartotojams?
Kaip Komisija taiko konkurencijos politiką?
ES institucijos ir konkurencijos politika
Kontaktai

Dėmesio centre – vartotojai

Rinkų atvėrimas konkurencijai

Kai kuriose šalyse tam tikrus svarbiausius paslaugų sektorius – energetikos, telekomunikacijų, transporto, vandens ir pašto – tebekontroliuoja viešosios valdžios institucijos, o ne privačiosios įmonės.

Komisija ragina šalių vyriausybes atverti bendro ekonominio intereso paslaugų rinkas konkurencijai, kad vartotojai galėtų naudotis mažiau kainuojančiomis geresnės kokybės paslaugomis. Be to, siekiama užtikrinti, kad paslaugomis galėtų naudotis visi piliečiai, net ir tie, kurie gyvena tose šalių vietovėse, kur teikti paslaugas nepelninga.

ES šalys tam tikras viešųjų paslaugų teikimo funkcijas gali patikėti kokiai nors įmonei ir pavesti jai užduotis, suteikti konkrečias teises ir su valstybės pagalbos taisyklėmis suderintą finansinę kompensaciją.

ES šalys paslaugų aspektus, kuriuos galima atverti konkurencijai, (pvz., prieigos prie interneto teikimo paslaugas) turi atskirti nuo paslaugų aspektų, sudarančių tinklą (pvz., kabeliai). Tinklai priklauso tam tikrai teritorijai ir jais konkuruojančios įmonės turi naudotis vienodomis teisėmis.

Kuo naudingas liberalizavimas?

Vartotojai turi didesnį paslaugų teikėjų ir prekių pasirinkimą.

Vartotojai moka mažesnę kainą ir gali naudotis naujomis paslaugomis, kurios paprastai yra geresnės ir patogesnės nei anksčiau.

Šalių ūkiai tampa konkurencingesni.

Ar gali viešosios paslaugos būti tinkamai teikiamos konkurencinėje rinkoje?

Taip, jei teisės aktais užtikrinama, kad viešosios paslaugos bus tebeteikiamos, o vartotojų interesai nepažeidžiami.

Komisija visada atsižvelgia į specialius įpareigojimus, nustatytus monopolijos teises turinčioms organizacijoms. Taip užtikrinama, kad būtų išsaugota sąžininga konkurencija nesusilpninant valstybės finansuojamo paslaugų teikėjo, kuris yra įpareigotas teikti bendro ekonominio intereso paslaugas netgi tose vietovėse, kuriose jas teikti nepelninga.

Kaip įdiegta pasirinkimo laisvė?

Geležinkelių, elektros ir dujų pramonės tinklų operatoriai konkurentams turi užtikrinti tinkamą prieigą prie savo tinklų. Šiuose pramonės sektoriuose labai svarbu prižiūrėti, kad visi paslaugų teikėjai galėtų vienodomis sąlygomis naudotis tinklais. Taip vartotojai gali rinktis geriausias sąlygas siūlantį paslaugų teikėją.

Ar liberalizavimas turi tiesioginės įtakos vartotojams?

Gali turėti.

Dviejose rinkose, kurios buvo pirmiausiai atvertos konkurencijai, (oro tranpsorto ir telekomunikacijų) vidutinės kainos smarkiai sumažėjo. Taip dar neatsitiko vėliau konkurencijai atvertose arba kol kas neatvertose rinkose (elektros, dujų, geležinkelių transporto ir pašto paslaugų). Jose kainos nepakito arba netgi pakilo.

Tačiau tam įtakos gali turėti sektoriniai veiksniai, pvz., tai, kad dujų kainos glaudžiai susijusios su naftos kainomis. Vis dėlto atrodo, kad vartotojai turi mokėti mažiau tuose sektoriuose, kurie yra atverti konkurencijai.


  
ankstesnis grįžti toliau