Navigation path

Etusivu
Kilpailupolitiikka
Kilpailupolitiikan hyödyt kuluttajille
Kilpailupolitiikan soveltaminen
EU:n toimielimet ja kilpailupolitiikka
Yhteydenotot

Kuluttajien palveluksessa

Markkinoiden avaaminen kilpailulle

Jotkin keskeiset palvelut, kuten energia-, televiestintä-, liikenne-, vesi- ja postipalvelut, ovat joissakin maissa edelleen julkisten viranomaisten eivätkä yksityisten yritysten hallinnassa.

Komissio kannustaa jäsenmaita avaamaan kilpailulle myös tällaiset ns. yleistä taloudellista etua koskevat palvelut, jolloin niiden hinnat voivat laskea ja laatu parantua. Samalla on kuitenkin pidettävä huolta siitä, että palvelut säilyvät kaikkien kuluttajien saatavilla myös alueilla, joilla niiden tarjoaminen ei ole taloudellisesti kannattavaa.

EU-maat voivat antaa tiettyjä julkisia palveluja yritysten hoidettaviksi. Yrityksillä on tällöin erityisvelvoitteita ja -oikeuksia, ja ne saavat valtiolta rahallista korvausta, jonka maksamisessa on noudatettava EU:n valtiontukisääntöjä.

Tässä yhteydessä on erotettava toisistaan palvelujen osat, jotka voidaan avata kilpailulle (esim. internet-yhteydet), ja osat, jotka muodostavat verkon (esim. kaapelit). Verkkoja on kullakin alueella vain yksi, ja se on jaettava tasapuolisesti sitä käyttävien yritysten kesken.

Mitä hyötyä markkinoiden vapauttamisesta on?

Kuluttajat voivat valita haluamansa palveluntarjoajat ja tuotteet useiden joukosta.

Kuluttajat hyötyvät, kun hinnat alenevat ja saataville tulee uusia palveluja, jotka ovat usein entistä tehokkaampia ja kuluttajaystävällisempiä.

Talouden kilpailukyky paranee.

Voidaanko julkisia palveluja tarjota tyydyttävästi markkinoilla, jotka ovat avoimet kilpailulle?

Kyllä, jos sääntelyn avulla varmistetaan, että julkisia palveluja tarjotaan jatkuvasti ja ettei toimita kuluttajien edun vastaisesti.

Komissio ottaa aina huomioon sen, että yksinoikeudella toimivilla organisaatioilla on erityisvelvoitteita. Näin varmistetaan, että kilpailu on tasapuolista eikä valtion rahoitusta saavalle palveluntarjoajalle aiheudu kohtuutonta haittaa, kun se on velvollinen tarjoamaan yleishyödyllisiä palveluja, vaikka ne eivät olisi kannattavia.

Miten valinnanvapaus on toteutettu?

Rautatie-, sähkö- ja kaasuverkkojen toiminnasta vastaavien verkonhaltijoiden on annettava kilpailijoille yhtäläiset mahdollisuudet käyttää verkkoja. Näillä aloilla on olennaisen tärkeää valvoa, että kaikki palveluntarjoajat voivat käyttää verkkoa yhtäläisin oikeuksin, jotta kuluttajat voivat valita edullisimman palveluntarjoajan.

Onko tästä välittömiä seurauksia kuluttajille?

Mahdollisesti.

Kilpailulle ensimmäisinä avatuilla markkinoilla (lentoliikenne ja televiestintä) keskihinnat ovat alentuneet huomattavasti. Näin ei kuitenkaan ole vielä käynyt markkinoilla, jotka on avattu myöhemmin tai joita ei ole avattu lainkaan (sähkön- ja kaasunjakelu, rautatieliikenne ja postipalvelut). Näillä markkinoilla hinnat ovat säilyneet ennallaan tai jopa nousseet.

Tämä voi toki johtua alakohtaisista tekijöistä – onhan esimerkiksi kaasun hinta kiinteästi sidoksissa öljyn hintaan. Näyttää kuitenkin siltä, että kuluttajahinnat ovat todennäköisemmin alhaisemmat aloilla, joilla on enemmän kilpailua.


  
edellinen takaisin seuraava