Navigation path

Avaleht
Mis on konkurentsipoliitika?
Miks on konkurentsipoliitika oluline tarbijatele?
Kuidas komisjon kohaldab konkurentsipoliitikat?
ELi institutsioonid ja konkurentsipoliitika
Kontaktid

Teave tarbijatele

Turgude avamine konkurentsile

Mõned olulised teenused, nagu energia, telekommunikatsioon, transport, vesi ja postiteenused, on mõnes riigis endiselt riigiasutuste, mitte eraettevõtjate kontrolli all.

Komisjon julgustab riike avama nende teenuste (n-ö üldist majandushuvi pakkuvad teenused) pakkumist konkurentsile, et tarbijad võidaksid õiglasematest hindadest ja paremast kvaliteedist, ent samas oleks tagatud nende teenuste üldine kättesaadavus ka neis piirkondades, kus nende osutamine ei ole majanduslikult tasuv.

ELi riigid võivad konkreetsete avalike teenuste osutamise usaldada äriühingutele, andes neile kohustused, eriõigused ja rahalised hüvitised, mis peavad olema kooskõlas riigiabieeskirjadega.

ELi liikmesriigid peavad eristama teenuse neid osi, mida on võimalik avada konkurentsile (nt internetiühendus), nendest osadest, mis moodustavad võrgu (nt kaablid). Võrgud on territooriumipõhised ja peavad olema võrdsetel alustel kasutatavad kõigile konkureerivatele äriühingutele.

Millised on liberaliseerimise eelised?

Tarbijad saavad valida mitme alternatiivse teenusepakkuja ja toote vahel.

Tarbijad võidavad madalamatest hindadest ja uutest teenustest, mis on tavaliselt varasemast tõhusamad ja tarbijasõbralikumad.

Meie majandus muutub konkurentsivõimelisemaks.

Kas konkurentsile rajatud turul on võimalik avalikke teenuseid nõuetekohaselt osutada?

Jah, kui on olemas regulatsioon selle tagamiseks, et avalike teenuste osutamist jätkatakse ja et tarbijat ei kahjustata.

Komisjon arvestab alati erikohustusi, mis on pandud igale ettevõttele, kellel on „monopoliõigused”. See lähenemine tagab ausa konkurentsi, ilma et asetataks ebasoodsasse olukorda riigi rahastatavat teenuseosutajat, kes on kohustatud osutama avalikkuse huvides teenuseid isegi siis, kui see ei ole tulus.

Kuidas on toimunud valikuvabaduse loomine?

Raudtee-, elektri- ja gaasitööstuse puhul peavad võrguoperaatorid nüüd tagama konkurentidele õiglase juurdepääsu oma võrkudele. Nende tööstusharude puhul on väga oluline jälgida, et kõikidel tarnijatel oleks õiglane juurdepääs võrkudele, et võimaldada tarbijal valida parimaid tingimusi pakkuv tarnija.

Kas sellel on otsene mõju tarbijatele?

Võib-olla.

Kahel turul, mis kõigepealt konkurentsile avati (õhutransport ja telekommunikatsioon), on keskmised hinnad oluliselt langenud. Sama ei saa öelda turgude kohta, mis avati konkurentsile hiljem või mida ei olegi avatud (nagu elektrienergia-, gaasi-, raudtee- ja postiteenuste turg), kus hinnad on jäänud muutumatuks või isegi tõusnud.

See võib olla tingitud sektorile eriomastest teguritest – näiteks on gaasihinnad tihedalt seotud naftahindadega. Samas tundub, et tarbijad on hõlpsamalt saanud madalamatest hindadest kasu konkurentsile avatumates sektorites.


  
eelmine tagasi järgmine