Navigation path

Förstasida
Vad menas med konkurrenspolitik?
Varför är konkurrenspolitiken viktig för konsumenterna?
Vilken roll har kommissionen i konkurrenspolitiken?
EU-institutionerna och konkurrenspolitiken
Kontakt

Konsumenten i centrum

Företagskoncentrationer

Konkurrensmyndigheterna ser till att företag som går samman inte stör jämvikten på marknaden på ett sätt som snedvrider konkurrensen eller leder till en dominerande ställning som kan missbrukas.

Stora företag som vill fusionera till ett företag eller bilda företagssammanslutningar måste först fråga kommissionen om lov och förse kommissionen med ett tillräckligt beslutsunderlag.

Varför behöver företagskoncentrationer klartecken från EU?

Ett EU-beslut ger företag med verksamhet i flera EU-länder klartecken i ett enda svep.

Företag kan göra produktutvecklingen mer effektiv eller sänka sina tillverknings- och distributionskostnader genom att slå samman sina verksamheter. Högre effektivitet ökar konkurrensen på marknaden och ger konsumenterna bättre varor till skäligare priser.

Vissa företagskoncentrationer kan dock minska konkurrensen, eftersom de skapar eller stärker en dominerande ställning. Det brukar skada konsumenterna och ge högre priser, mindre urval och kan begränsa innovationen.

Vilka företagskoncentrationer granskas?

Kommissionen granskar alla koncentrationer som kan komma att skapa ett företag med en global och europeisk årsomsättning över vissa gränsvärden.

Ligger omsättningen under gränsvärdet kan de nationella konkurrensmyndigheterna bedöma ärendet.

Bestämmelserna gäller alla företagskoncentrationer, oavsett var i världen företagen har sina säten, huvudkontor, verksamhet eller tillverkning. Det beror på att företagskoncentrationer också mellan företag utanför EU kan påverka EU:s marknader om företaget bedriver affärsverksamhet här.

Kommissionen kan även pröva företagskoncentrationer på nationella konkurrensmyndigheters begäran. Begäran kan komma från de berörda företagen eller från någon konkurrensmyndighet. Under vissa förutsättningar får kommissionen överlämna ärenden till nationella konkurrensmyndigheter.

När förbjuds eller godkänns företagskoncentrationer?

En koncentration förbjuds om den väsentligt begränsar konkurrensen i EU.

Syftet är att skydda företag och konsumenter från prishöjningar och ett sämre urval av varor eller tjänster. Företagskoncentrationer är inte tillåtna om parterna är huvudkonkurrenter, eller om konkurrensen på marknaden skulle försvagas väsentligt genom att ett företag får en dominerande ställning eller genom att ett dominerande företags ställning stärks.

Om kommissionen kommer fram till att koncentrationen inte begränsar konkurrensen godkänns den villkorslöst.

Villkorligt godkännande

Även företagskoncentrationer som snedvrider konkurrensen kan godkännas av kommissionen, förutsatt att de berörda parterna gör vissa åtaganden.

De kan till exempel åta sig att sälja en del av verksamheten eller ge andra marknadsaktörer licens på tekniken. Om kommissionen anser att parternas åtaganden bevarar eller återupprättar konkurrensen på marknaden, får företagskoncentrationen ett villkorligt godkännande. Sedan kontrollerar kommissionen att företagen verkligen gör som de lovat och ingriper om så inte är fallet.


  
Föregående Till början Nästa