Navigation path

Domov
Kaj je politika konkurence
Zakaj je politika konkurence pomembna za potrošnike?
Izvajanje politike konkurence
Institucije EU in politika konkurence
Kontakt

Potrošniki in konkurenca

Združitve

Ob vsakem povezovanju podjetij morajo organi, pristojni za konkurenco, presoditi, ali ima to negativen vpliv na konkurenco na trgu oziroma ali ima zaradi povezovanja podjetje prevladujoči položaj na trgu, ki bi ga lahko zlorabilo.

Velika podjetja morajo pred združitvijo ali povezovanjem najprej pridobiti odobritev Evropske komisije in ji zagotoviti vse podatke, potrebne za presojo.

Zakaj mora združitev odobriti Evropska komisija?

Podjetja, ki trgujejo v več državah EU, morajo tako samo enkrat zaprositi za odobritev združitve.

Z združevanjem dejavnosti lahko podjetja učinkoviteje razvijejo nove proizvode in zmanjšajo proizvodne stroške ali stroške distribucije. Zaradi večje učinkovitosti postane trg bolj konkurenčen in potrošniki imajo na voljo boljše izdelke po zmernejših cenah.

Vendar lahko nekatere združitve zmanjšajo konkurenco na trgu, običajno z ustvarjanjem ali krepitvijo prevladujočega položaja. To je slabo za potrošnike, saj lahko povzroči višje cene, slabšo ponudbo ali manj inovacij.

O katerih združitvah presoja Evropska komisija?

Evropska komisija mora presoditi o vsaki združitvi, s katero nastane podjetje, katerega letni svetovni in evropski promet presega določeno mejo.

Pod to mejo o združitvi presojajo nacionalni organi, pristojni za konkurenco.

To velja za vse združitve ne glede na to, kje v svetu imajo podjetja, ki se povezujejo, svoj registrirani sedež, upravo, dejavnosti ali proizvodne obrate. Tudi združitve podjetij s sedežem zunaj EU lahko vplivajo na tržne razmere v Evropski uniji, če zadevna podjetja v njej poslujejo.

Komisija ocenjuje tudi združitve, ki ji jih v presojo pošljejo organi za konkurenco iz držav članic EU. Za presojo Evropske komisije lahko zaprosijo podjetja, ki se združujejo, ali nacionalni organi, pristojni za konkurenco. V nekaterih primerih lahko tudi Komisija pošlje primer združitve v presojo nacionalnemu organu za konkurenco.

Kakšni so razlogi za odobritev ali prepoved združitve?

Združitev se ne odobri, če bi znatno omejila konkurenco na trgu EU.

Evropska komisija želi zaščititi podjetja in potrošnike pred visokimi cenami ali slabšo ponudbo blaga in storitev. Predlagana združitev se lahko prepove, če so podjetja, ki se združujejo, glavni tekmeci ali če bi združitev znatno oslabila konkurenco na trgu z ustvarjanjem ali krepitvijo prevladujočega položaja.

Združitev se odobri brez pogojev, če Komisija ugotovi, da ne omejuje konkurence.

Pogojna odobritev združitve

Evropska komisija lahko pogojno odobri združitev, če se udeležena podjetja zavežejo, da bodo uvedla ukrepe za preprečevanje izkrivljanja konkurence.

Lahko se na primer zavežejo, da bodo prodala del združenega podjetja ali podelila licenco za tehnologijo drugemu udeležencu na trgu. Če Komisija meni, da so predlagani ukrepi ustrezni za zagotavljanje konkurence na trgu, pogojno odobri združitev in nato preveri, ali so združena podjetja izpolnila svoje obljube. Če se izkaže, da jih niso, lahko Komisija ukrepa.


  
prejšnja nazaj naslednja