Navigation path

Prima pagină
Ce este politica în domeniul concurenţei?
De ce este importantă pentru consumatori?
Care este rolul Comisiei în aplicarea politicii în domeniul concurenţei?
Instituţiile UE şi politica în domeniul concurenţei
Contact

În interesul consumatorilor

Fuziuni

Autorităţile din domeniul concurenţei se asigură că asocierile de întreprinderi nu generează dezechilibre pe piaţă, care ar putea denatura concurenţa sau care ar putea crea abuzuri de poziţie dominantă.

Întreprinderile mari care doresc să fuzioneze sau să se asocieze trebuie să solicite în prealabil acordul Comisiei Europene şi să pună la dispoziţia acesteia informaţiile necesare pentru a putea lua o decizie în acest sens.

De ce trebuie autorizate fuziunile la nivel european?

Această practică permite întreprinderilor care îşi desfăşoară activităţile economice în mai multe state membre să obţină o autorizare unică pentru toate fuziunile.

Gruparea activităţilor permite operatorilor economici să creeze noi produse într-un mod mai eficient sau să-şi reducă costurile de producţie şi distribuţie. Astfel, concurenţa creşte, iar consumatorii beneficiază de produse de mai bună calitate, la preţuri mai echitabile.

Însă unele fuziuni pot reduce concurenţa, mai ales atunci când acestea au drept rezultat apariţia sau consolidarea poziţiei unei întreprinderi dominante. O astfel de situaţie îi poate afecta pe consumatori, care vor plăti preţuri mai mari, vor beneficia de o ofertă redusă şi de mai puţine inovaţii.

Ce tip de fuziuni are în vedere Comisia Europeană?

Comisia Europeană examinează toate fuziunile care ar duce la crearea unei întreprinderi a cărei cifră de afaceri anuală la nivel mondial şi european depăşeşte anumite plafoane prestabilite.

Fuziunile care se situează sub aceste plafoane pot fi evaluate de autorităţile naţionale competente.

Aceste reguli se aplică tuturor fuziunilor, indiferent de locul în care companiile care fuzionează îşi au sediul social sau sediul central, îşi desfăşoară activitatea sau unde se află unităţile lor de producţie. Motivul este acela că piaţa europeană poate fi afectată chiar şi de fuziuni ale unor întreprinderi cu sediul în afara UE, dacă acestea îşi desfăşoară activitatea în Europa.

De asemenea, Comisia poate examina şi fuziunile care îi sunt aduse la cunoştinţă de autorităţile competente din statele membre. Iniţiativa poate aparţine întreprinderilor care fac obiectul fuziunii sau autorităţilor naţionale. În anumite condiţii, Comisia poate înainta un caz de fuziune unei autorităţi naţionale din domeniul concurenţei.

În ce condiţii sunt interzise sau autorizate fuziunile?

Sunt interzise fuziunile care ar putea limita în mod semnificativ concurenţa în UE.

Această măsură este luată pentru a proteja întreprinderile şi consumatorii, care s-ar putea confrunta cu creşteri de preţuri sau oferte limitate. Fuziunile pot fi interzise, de exemplu, dacă părţile implicate sunt concurenţi importanţi ca dimensiuni sau dacă operaţiunea în cauză ar slăbi considerabil concurenţa efectivă de pe o piaţă, în special prin crearea sau consolidarea unui jucător dominant.

Fuziunile sunt acceptate atâta vreme cât Comisia recunoaşte faptul că această operaţiune nu ar frâna concurenţa.

Autorizaţie condiţionată

Comisia Europeană poate autoriza condiţionat o fuziune dacă părţile implicate se angajează să ia măsuri pentru a preveni o eventuală denaturare a concurenţei.

Aceste întreprinderi se pot angaja să vândă o parte din compania rezultată în urma fuziunii sau să acorde licenţă pentru tehnologia utilizată unui alt actor economic de pe piaţă. În cazul în care Comisia este convinsă că angajamentele luate vor menţine sau vor restabili concurenţa pe piaţă, va aproba fuziunea şi va monitoriza întreprinderile implicate. Dacă aceste întreprinderi nu-şi respectă angajamentele, Comisia poate interveni.


  
înapoi pagina principală înainte