Navigation path

Homepage
Wat houdt het concurrentiebeleid in?
Waarom is concurrentie belangrijk voor de consument?
Hoe voert de Commissie het concurrentiebeleid uit?
EU-instellingen en concurrentiebeleid
Contactgegevens

Inspelen op de wensen van de consument

Fusies

Mededingingsautoriteiten zorgen ervoor dat wanneer bedrijven hun krachten bundelen, de concurrentieverhoudingen niet worden verstoord en er geen machtspositie ontstaat waarvan misbruik kan worden gemaakt.

Voor een fusie of joint venture moeten grote bedrijven de Commissie om toestemming vragen en de nodige informatie verstrekken.

Waarom moet een fusie door Europa worden goedgekeurd?

De reden hiervoor is dat als de betrokken bedrijven in meer dan één EU-land actief zijn, er maar een keer toestemming hoeft te worden gegeven.

Door hun activiteiten te combineren kunnen bedrijven de ontwikkeling van nieuwe producten efficiënter maken en ook op productie- en distributiekosten besparen. Zij kunnen daardoor doeltreffender werken, waarvan de consument weer profiteert door een hogere kwaliteit en schappelijkere prijzen.

Toch kunnen sommige fusies de concurrentie verstoren, meestal omdat er een speler met een machtspositie ontstaat. Dit is nadelig voor de consument omdat dit leidt tot hogere prijzen, minder keuze of tragere innovatie.

Welke fusies onderzoekt de Europese Commissie?

Zij onderzoekt elke fusie waardoor een bedrijf ontstaat met een wereldwijde of Europese jaaromzet die een bepaalde drempel overschrijdt.

Als de drempel niet wordt overschreden zijn het de nationale mededigingsautoriteiten die een oordeel vellen over de fusie.

De regels gelden voor alle fusies, ongeacht waar ter wereld de fuserende bedrijven hun vestiging, hoofdkantoor, activiteiten of productiefaciliteiten hebben. Want ook als de fuserende bedrijven buiten de EU zijn gevestigd, kan de fusie gevolgen hebben voor de EU als zij daar tenminste zaken doen.

Soms wordt een fusieonderzoek door de nationale mededingingsautoriteiten doorverwezen naar de Commisie. Dat kan op verzoek van de fuserende bedrijven of van de nationale mededingingsautoriteiten. Soms gebeurt juist het omgekeerde en verwijst de Commissie een zaak door naar de nationale mededigingsautoriteiten.

Wanneer wordt een fusie verboden en wanneer wordt zij goedgekeurd?

Een fusie wordt verboden als zij de concurrentie in de EU ernstig zou verstoren.

Dat is nodig om bedrijfsleven en consument te beschermen tegen te hoge prijzen of een te beperkt aanbod van goederen of diensten. De fusieplannen kunnen bijvoorbeeld worden verboden wanneer de betrokken bedrijven grote concurrenten van elkaar zijn of wanneer de concurrentie sterk zou worden beperkt omdat er een dominante speler zou ontstaan.

Fusies worden onvoorwaardelijk goedgekeurd als de Commissie concludeert dat zij de concurrentie niet beperken.

Voorwaardelijke toestemming

De Europese Commissie kan voorwaarden verbinden aan een fusie. De betrokken partijen moeten dan beloven maatregelen te nemen om te voorkomen dat hun fusie de concurrentie vervalst.

Zij kunnen zich er bijvoorbeeld toe verbinden een deel van de gecombineerde activiteiten af te stoten of technologie aan een andere marktspeler in licentie te geven. Als de Commissie ervan overtuigd is dat de concurrentie door deze toezeggingen voldoende wordt gewaarborgd, verleent zij voorwaardelijke toestemming voor de fusie en ziet zij erop toe dat de fuserende berijven hun beloften ook nakomen. Mocht zij zich niet aan hun beloften houden, dan zal de Commissie actie ondernemen.


  
vorige terug volgende