Navigation path

Sākumlapa
Kas ir konkurences politika?
Kāpēc konkurences politika ir svarīga patērētājiem?
Kā Komisija īsteno konkurences politiku?
ES iestādes un konkurences politika
Sazināties

Pasākumi patērētāju interesēs

Uzņēmumu apvienošana

Kad uzņēmumi apvieno spēkus, konkurences iestādes pārbauda, vai tirgus līdzsvars nav izjaukts tā, ka kļūst iespējami konkurences traucējumi vai dominējoša stāvokļa iegūšana un ļaunprātīga tā izmantošana.

Pirms apvienoties vai veidot apvienības, lielajiem uzņēmumiem ir jāprasa Komisijai atļauja un jāsniedz lēmuma pieņemšanai nepieciešamā informācija.

Kāpēc uzņēmumu apvienošana ir jāapstiprina ES līmenī?

Lai uzņēmumi, kuri darbojas vairākās ES valstīs, apvienošanās atļauju varētu iegūt vienā piegājienā.

Apvienojoties uzņēmumi, iespējams, var efektīvāk izstrādāt jaunus produktus vai samazināt ražošanas vai izplatīšanas izmaksas. Pateicoties lielākai efektivitātei, tirgus kļūst konkurētspējīgāks, un patērētājiem ir pieejamas labākas preces par saprātīgām cenām.

Tomēr atsevišķos gadījumos uzņēmumu apvienošana var samazināt konkurenci tirgū. Parasti tas notiek, izveidojot vai nostiprinot dominējošu uzņēmumu. Tādas darbības var kaitēt patērētājiem, izraisot cenu kāpumu, samazinot izvēli vai bremzējot inovāciju.

Kādu uzņēmumu apvienošanu pārbauda Eiropas Komisija?

Tādu uzņēmumu apvienošanu, kuras rezultātā tiktu izveidots uzņēmums, kura tirdzniecības apjoms pasaulē un Eiropā pārsniedz iepriekš noteiktus robežlielumus.

Tad, ja šie lielumi netiek pārsniegti, uzņēmumu apvienošanu var izskatīt valstu kompetentās iestādes.

Šie noteikumi attiecas uz jebkuru apvienošanos neatkarīgi no tā, kur pasaulē uzņēmumiem, kas apvienojas, ir juridiskā adrese, mītne, uzņēmējdarbības vietas vai ražošanas telpas. Tas tā ir tāpēc, ka pat tādu uzņēmumu apvienošana, kuru mītne ir ārpus ES, var ietekmēt ES tirgu, ja šie uzņēmumi darbojas šajā tirgū.

Komisija arī var pārbaudīt uzņēmumu apvienošanas gadījumus, kurus tai izskatīt lūgušas ES dalībvalstu kompetentās iestādes. Atsevišķos gadījumos Komisija var arī lūgt dalībvalstu kompetento iestādi izskatīt kādu apvienošanos.

Kādos gadījumos apvienošanos aizliedz vai atļauj?

Apvienošanos aizliedz, ja tā ievērojami ierobežo konkurenci ES.

Mērķis ir pasargāt uzņēmumus un patērētājus no augstākām cenām vai mazākas preču vai pakalpojumu izvēles. Ierosināto apvienošanos var aizliegt, piemēram, ja apvienošanās puses ir galvenie konkurenti vai ja apvienošanās citā veidā būtiski vājinās konkurenci tirgū, radot dominējošu uzņēmumu vai nostiprinot to.

Uzņēmumu apvienošanu atļauj bez nosacījumiem, ja Komisija secina, ka tā netraucēs konkurencei.

Apstiprināšana ar nosacījumiem

Eiropas Komisija var sniegt apvienošanās atļauju ar nosacījumu, ka attiecīgās iesaistītās puses apņemas veikt pasākumus, lai nepieļautu, ka konkrēto uzņēmumu apvienošana kropļo konkurenci.

Piemēram, tās var piekrist pārdot daļu no apvienotā uzņēmuma vai piešķirt citam tirgus dalībniekam tehnoloģijas izmantošanas licenci. Ja Komisija pārliecinās, ka konkrētās saistības saglabās vai atjaunos konkurenci tirgu, tā ar zināmiem nosacījumiem apstiprina uzņēmumu apvienošanos un seko līdzi, vai konkrētie uzņēmumi, kuri apvienojas, pilda savas saistības. Pretējā gadījumā Komisija var iejaukties.


  
Iepriekšējā Atpakaļ Nākamā