Navigation path

Pradžia
Kas yra konkurencijos politika?
Kodėl konkurencijos politika svarbi vartotojams?
Kaip Europos Komisija taiko konkurencijos politiką?
ES institucijos ir konkurencijos politika
Kontaktai

Dėmesio centre – vartotojai

Įmonių susijungimas

Konkurencijos institucijos užtikrina, kad įmonėms jungiantis rinkos pusiausvyra nebūtų sutrikdyta taip, kad būtų iškraipyta konkurencija ar kuri nors įmonė įgytų dominuojančią padėtį, kuria galėtų piktnaudžiauti.

Prieš susijungdamos ar sudarydamos asociacijas didelės įmonės turi kreiptis į Europos Komisiją leidimo ir suteikti visą informaciją, kurios Komisijai reikia, kad galėtų priimti sprendimą.

Kodėl norinčioms susijungti įmonėms reikia gauti leidimą Europos lygiu?

Todėl, kad įmonės, užsiimančios prekybos veikla daugiau nei vienoje ES šalyje galėtų gauti visur galiojantį leidimą visos iš karto.

Susijungusios įmonės gali įgyti galimybių efektyviau kurti naujus produktus arba mažinti gamybos ar platinimo sąnaudas. Padidėjus įmonių našumui rinka tampa konkurencingesnė, o vartotojams tiekiamos geresnės ir pigesnės prekės.

Tačiau kartais dėl įmonių susijungimo konkurencija gali sumažėti. Tuomet paprastai atsiranda ar sustiprėja dominuojantis rinkos dalyvis. Tokia padėtis vartotojui dažniausiai būna nepalanki, nes kyla kainos, mažėja pasirinkimas ir naujovių diegimas.

Kokiais atvejais įmonių susijungimą tiria Europos Komisija?

Kai dėl susijungimo atsirastų įmonė, kurios bendra metinė europinė apyvarta būtų didesnė, nei nustatytos ribos.

Jei šios ribos neperžengiamos, įmonių susijungimą gali nagrinėti nacionalinės konkurencijos institucijos.

Šios taisyklės visada taikomos įmonių susijungimui neatsižvelgiant, kurioje pasaulio vietoje yra susijungiančių įmonių registruotosios būstinės, buveinės, gamybos priemonės ar veiklos zona. Taip yra todėl, kad net jeigu jungiasi ne ES teritorijoje įsisteigusios įmonės, jų susijungimas gali turėti įtakos ES rinkoms, jei šios įmonės užsiima verslu ES.

Europos Komisija taip pat gali nagrinėti įmonių susijungimą, kurį tirti jai paveda nacionalinės ES šalių konkurencijos įstaigos. To gali pareikalauti susijungiančios įmonės arba nacionalinės konkurencijos institucijos. Tam tikromis aplinkybėmis Komisija taip pat gali kurį nors atvejį perduoti nagrinėti nacionalinei konkurencijos institucijai.

Kada įmonėms leidžiama ar neleidžiama susijungti?

Įmonėms susijungti neleidžiama, jeigu dėl to ES labai sumažėtų konkurencija.

Tokiu draudimu įmones ir vartotojus siekiama apsaugoti nuo kainų didėjimo ar prekių bei paslaugų pasirinkimo mažėjimo. Susijungti gali būti neleista, jeigu susijungti ketinančios įmonės yra vieni iš pagrindinių konkurentų arba jeigu dėl tokio susijungimo labai sumažėtų konkurencija rinkoje, nes atsirastų ar sustiprėtų dominuojantis rinkos dalyvis.

Įmonių susijungimui besąlygiškai pritariama tuo atveju, jei Europos Komisija padaro išvadą, kad dėl to konkurencija nesumažės.

Sąlyginis patvirtinimas

Europos Komisija gali susijungimui pritarti su išlygomis, jeigu susijungiančios įmonės pasižada imtis veiksmų, kad dėl jų susijungimo nenukentėtų konkurencija.

Pavyzdžiui, jos gali įsipareigoti parduoti dalį bendro verslo arba leisti kitam rinkos dalyviui naudoti kokią nors technologiją. Jeigu Komisija įsitikina, kad dėl šių įsipareigojimų konkurencija rinkoje išliks arba bus atkurta, ji sąlygiškai pritaria susijungimui ir stebi, ar susijungusios įmonės vykdo savo įsipareigojimus. Jeigu taip nėra, Komisija gali įsikišti.


  
ankstesnis puslapis atgal toliau