Navigation path

Etusivu
Kilpailupolitiikka
Kilpailupolitiikan hyödyt kuluttajille
Kilpailupolitiikan soveltaminen
EU:n toimielimet ja kilpailupolitiikka
Yhteydenotot

Kuluttajien palveluksessa

Yrityskeskittymät

Yritysten sulautuessa kilpailuviranomaisten tehtävänä on varmistaa, ettei markkinoiden tasapaino järky siten, että se vääristäisi kilpailua tai antaisi jollekin yritykselle määräävän markkina-aseman.

Suurten yritysten täytyy pyytää komission lupaa ennen sulautumien ja liikekumppanuuksien tekemistä ja antaa komissiolle kaikki yrityskeskittymään liittyvä olennainen tieto.

Miksi yrityskeskittymille täytyy hankkia lupa EU:n tasolta?

Keskittymille on saatava EU:n tason lupa, jotta yritykset, jotka toimivat useammassa kuin yhdessä EU-maassa, voivat saada luvan yhdellä kertaa.

Yrityskeskittymien muodostaminen voi antaa yrityksille mahdollisuuden kehittää uusia tuotteita tehokkaammin tai vähentää tuotanto- tai jakelukustannuksia. Toiminnan tehostumisen ansiosta markkinat tulevat kilpailukykyisemmiksi ja kuluttajat hyötyvät voidessaan hankkia laadukkaampia tavaroita edullisemmin.

Jotkin yrityskeskittymät voivat kuitenkin vähentää kilpailua, koska niiden myötä muodostuu määräävän markkina-aseman omaava yritys tai koska ne vahvistavat tällaisen yrityksen asemaa entisestään. Tästä aiheutuu todennäköisesti haittaa kuluttajille siten, että hinnat nousevat, valikoima pienenee tai innovatiivisuus vähenee.

Millaisia yrityskeskittymiä Euroopan komissio tutkii?

Komissio tutkii kaikki keskittymät, joiden tuloksena on yritys, jonka vuotuinen maailmanlaajuinen ja Euroopan laajuinen liikevaihto ylittää ennalta määritellyt liikevaihtorajat.

Yrityskeskittymät, joissa yritysten yhteinen liikevaihto jää määriteltyjä rajoja alhaisemmaksi, kuuluvat kansallisten kilpailuviranomaisten toimivaltaan.

Näitä sääntöjä sovelletaan kaikkiin yrityskeskittymiin riippumatta siitä, missä päin maailmaa yritysten kotipaikka, pääkonttori, toiminta tai tuotantolaitokset sijaitsevat. Jopa EU:n ulkopuolelle sijoittautuneiden yritysten väliset yrityskeskittymät voivat vaikuttaa EU:n markkinoihin, jos yritykset harjoittavat liiketoimintaa EU:ssa.

Komissio voi tutkia myös yrityskeskittymiä, jotka EU-maiden kansalliset kilpailuviranomaiset ovat antaneet sen käsiteltäviksi. Asianomaiset yritykset tai kansalliset kilpailuviranomaiset voivat pyytää tätä. Joissain tapauksissa komissio voi antaa tapauksen myös kansallisten kilpailuviranomaisten käsiteltäväksi.

Millä perusteella yrityskeskittymät kielletään tai hyväksytään?

Yrityskeskittymät kielletään silloin, kun ne rajoittavat kilpailua EU:ssa merkittävästi.

Ne kielletään, jotta yrityksiä ja kuluttajia voidaan suojella hintojen nousulta tai valikoiman pienenemiseltä. Suunnitteilla oleva yrityskeskittymä voidaan kieltää, jos siinä mukana olevat yritykset ovat merkittäviä kilpailijoita tai jos keskittymä muutoin merkittävästi heikentäisi tehokasta kilpailua markkinoilla luomalla määräävän markkina-aseman tai vahvistamalla sitä.

Yrityskeskittymät hyväksytään ehdoitta, jos komissio tulee siihen tulokseen, että ne eivät rajoita kilpailua.

Ehdollinen hyväksyminen

Euroopan komissio voi hyväksyä yrityskeskittymän ehdollisesti, jos siinä mukana olevat yritykset sitoutuvat suojelemaan tervettä kilpailua.

Ne voivat esimerkiksi sitoutua myymään osan liiketoiminnastaan tai myöntää teknologialisenssin toiselle markkinatoimijalle. Jos komissio on varma, että sitoumukset ylläpitävät tai tervehdyttävät kilpailua, se hyväksyy yrityskeskittymän ehdollisesti ja valvoo, että yritykset täyttävät lupauksensa. Komissio voi puuttua asiaan, jos näin ei tapahdu.


  
edellinen takaisin luetteloon seuraava