Navigation path

Avaleht
Mis on konkurentsipoliitika?
Miks on konkurentsipoliitika oluline tarbijatele?
Kuidas komisjon kohaldab konkurentsipoliitikat?
ELi institutsioonid ja konkurentsipoliitika
Kontaktid

Teave tarbijatele

Ühinemised

Konkurentsiasutused tagavad, et äriühingute jõudude ühendamine ei häiriks turu tasakaalu nii, et see moonutaks konkurentsi või tekiks turgu valitsev ettevõtja.

Äriühingud peavad ühinemiseks või liidu loomiseks küsima komisjonilt luba ja andma sellele otsustamiseks vajalikku teavet.

Miks kontrollitakse ühinemisi Euroopa tasandil?

See võimaldab erinevates ELi liikmesriikides tegutsevatel äriühingutel saada ühinemiste jaoks luba ühekorraga.

Erinevate äriühingute tegevuse ühendamine võib näiteks aidata neil tõhusamalt arendada uusi tooteid või vähendada tootmis- või turustuskulusid. Tänu tootlikkuse tõusule muutub turg konkurentsivõimelisemaks ja tarbijad saavad kasu madalama hinnaga kvaliteetsematest kaupadest.

Ent mõned ühinemised võivad turul konkurentsi vähendada. Tavaliselt juhtub see turgu valitseva ettevõtja loomisel või tugevdamisel, mis suure tõenäosusega kahjustavad tarbijat kõrgemate hindadega, valiku kitsenemisega või innovatsiooni vähenemisega.

Milliseid ühinemisi kontrollib Euroopa Komisjon?

Komisjon teeb kontrolli siis, kui ühinevate ettevõtjate aastakäive ületab ülemaailmse ja Euroopa müügi puhul kindlaksmääratud künnise.

Sellest künnisest allapoole jäävaid ühinemisi võivad läbi vaadata ELi liikmesriikide konkurentsiasutused.

Need eeskirjad kehtivad kõikide ühinemiste kohta, olenemata sellest, millises maailma osas on ühinevate äriühingute registrijärgne asukoht, peakorter, tegutsemiskoht või tootmisrajatised. See on nii, kuna ka väljaspool Euroopa Liitu paiknevate äriühingute ühinemised võivad mõjutada ELi turge, kui need ettevõtjad ajavad äri ELis.

Euroopa Komisjon võib kontrollida ka neid ühinemisi, mida on talle suunanud ELi liikmesriikide konkurentsiasutused. See võib toimuda ühinevate äriühingute või ELi liikmesriigi konkurentsiasutuse taotluse alusel. Teatud asjaoludel võib Euroopa Komisjon suunata juhtumi ka ELi liikmesriigi konkurentsiasutusele.

Millal on ühinemine keelatud või lubatud?

Ühinemisi keelatakse siis, kui nad takistaksid oluliselt tõhusat konkurentsi ELis.

Selle eesmärk on kaitsta ettevõtjaid ja tarbijaid kaupade või teenuste kõrgemate hindade või väiksema valiku eest. Kavandatavad ühinemised võidakse keelata näiteks siis, kui ühinevad pooled on peamised konkurendid või kui ühinemine nõrgendaks muul moel oluliselt tõhusat konkurentsi turul, eelkõige turgu valitseva ettevõtja loomise või tugevdamisega.

Ühinemised kiidetakse tingimusteta heaks, kui komisjon leiab, et nad ei piira konkurentsi.

Tingimuslik heakskiitmine

Euroopa Komisjon võib anda ühinemisele tingimusliku nõusoleku, kui selle pooled kohustuvad võtma meetmeid selleks, et nende ühinemine ei moonutaks konkurentsi.

Nad võivad näiteks kohustuda müüma osa ühinenud ettevõttest või andma teisele turul tegutsevale ettevõtjale tehnoloogia litsentsi. Kui Euroopa Komisjon leiab, et kohustused säilitaksid või taastaksid turul konkurentsi, kaitstes seega tarbijate huve, annab ta ühinemise toimumiseks tingimusliku nõusoleku. Kui nad seda ei tee, võib komisjon sekkuda.


  
eelmine tagasi järgmine