Navigation path

Forside
Hvad er konkurrencepolitik?
Hvorfor er konkurrencepolitikken vigtig for forbrugerne?
Hvordan fører Kommissionen konkurrencepolitikken ud i livet?
EU's institutioner og konkurrencepolitikken
Kontakt

For forbrugernes skyld

Fusioner

Konkurrencemyndighederne sikrer sig, at markedsbalancen ikke forskubbes på en måde, der kan fordreje konkurrencen eller skabe en dominerende stilling, som kan misbruges, når virksomheder slår sig sammen.

Inden store virksomheder går sammen, skal de anmode Kommissionen om tilladelse og afgive de oplysninger, den skal bruge for at træffe en afgørelse.

Hvorfor skal fusioner godkendes på EU-plan?

For at virksomheder, som er aktive i mere end ét EU-land, kan nøjes med én enkelt godkendelse.

Ved at slå deres aktiviteter sammen kan virksomhederne måske udvikle nye produkter mere effektivt eller mindske produktions- eller distributionsomkostningerne. Gennem større effektivitet bliver markedet mere konkurrencepræget, og forbrugerne får bedre varer til rimeligere priser.

Nogle fusioner kan dog begrænse konkurrencen, typisk ved at skabe eller styrke en dominerende stilling. Det kan skade forbrugerne gennem højere priser, mindre udvalg eller mindre fornyelse.

Hvilke fusioner undersøger Europa-Kommissionen?

Enhver fusion der skaber en virksomhed med en årlig omsætning på verdensplan og i Europa, der overstiger visse tærskler.

Under disse tærskler kan fusioner behandles af de nationale konkurrencemyndigheder.

Reglerne gælder alle fusioner, uanset hvor i verden de fusionerende virksomheder har deres registrerede adresse, hovedkvarter, aktiviteter eller produktionsanlæg. Det skyldes, at selv fusioner mellem virksomheder fra lande uden for EU kan påvirke EU-markedet, hvis virksomhederne er aktive i Europa.

Kommissionen kan også undersøge fusioner, den får henvist af de nationale konkurrencemyndigheder i EU-landene. Det kan ske efter anmodning fra de fusionerende virksomheder eller de nationale konkurrencemyndigheder. Under visse omstændigheder kan Kommissionen også henvise en sag til en national konkurrencemyndighed.

Hvornår bliver fusioner afvist eller godkendt?

Fusioner afvises, når de vil begrænse konkurrencen i EU væsentligt.

Det sker for at beskytte virksomhederne og forbrugerne mod højere priser eller et mere begrænset udvalg af varer eller tjenester. Påtænkte fusioner kan blive forbudt, hvis de fusionerende parter er store konkurrenter, eller hvis fusionen på anden måde ville svække konkurrencen på markedet betydeligt ved at skabe eller styrke en dominerende stilling.

Fusioner godkendes ubetinget, hvis Kommissionen konkluderer, at de ikke vil begrænse konkurrencen.

Betinget godkendelse

Europa-Kommissionen kan godkende en fusion på visse betingelser, når partnerne afgiver tilsagn om at følge dens instrukser for at forhindre, at fusionen fordrejer konkurrencen

De kan f.eks. forpligte sig til at sælge en del af den fusionerede virksomhed fra eller at give en anden markedsaktør licens til deres teknologi. Hvis Kommissionen er overbevist om, at tilsagnene vil bevare eller genskabe konkurrencen på markedet, godkender den fusionen på betingelse af, at de fusionerende virksomheder overholder tilsagnene, og fører tilsyn hermed. Kommissionen kan gribe ind, hvis de ikke overholder tilsagnene.


  
foregående tilbage næste