Navigacijski put

Početna stranica
Što je politika tržišnog natjecanja?
Zašto je politika tržišnog natjecanja važna za potrošače?
Kako Komisija primjenjuje politiku tržišnog natjecanja?
Institucije EU-a i politika tržišnog natjecanja
Kontakti


Što je politika tržišnog natjecanja?

Cilj je politike tržišnog natjecanja osiguravanje da se poduzeća ravnopravno natječu na temelju proizvoda i cijena i da nitko nema nepoštenu prednost.

Zašto je politika tržišnog natjecanja važna za potrošače?

Kad su poduzeća prisiljena na međusobno natjecanje, potrošači su na dobitku. Razvijaju se novi i bolji proizvodi. Cijene padaju. Saznajte više o tome 

Kako Komisija primjenjuje politiku tržišnog natjecanja EU-a

Komisija pokreće postupke protiv poduzeća u raznim sektorima, što često ima izravan utjecaj na proizvode i usluge koje potrošači upotrebljavaju.

Institucije EU-a i politika tržišnog natjecanja

Kako Komisija surađuje s drugim institucijama EU-a, skupinama dionika i građanima?