Navigation path

Etusivu
Kilpailupolitiikka
Kilpailupolitiikan hyödyt kuluttajille
Kilpailupolitiikan soveltaminen
EU:n toimielimet ja kilpailupolitiikka
YhteydenototKilpailupolitiikka

Kilpailupolitiikan perustarkoitus on varmistaa, että yritysten välinen kilpailu on rehellistä niin tuotteiden kuin hintojenkin suhteen ja että mikään yritys ei saa kohtuutonta etua.

Kilpailupolitiikan hyödyt kuluttajille

Kuluttajat hyötyvät, kun yritykset joutuvat kilpailemaan toistensa kanssa. Uusia, parempia tuotteita kehitetään ja hinnat laskevat. Lisää kilpailupolitiikan hyödyistä

Kilpailupolitiikan soveltaminen

Euroopan komissio voi nostaa kanteita useilla eri aloilla toimivia yrityksiä vastaan. Oikeustapauksilla on usein suora vaikutus kuluttajien käyttämiin tuotteisiin ja palveluihin.

EU:n toimielimet ja kilpailupolitiikka

Komissio tekee yhteistyötä myös muiden EU:n toimielinten sekä sidosryhmien ja kansalaisten kanssa.