Navigation path

Начало
Какво представлява политиката на конкуренция?
Защо политиката на конкуренция е важна за потребителите?
Как Комисията прилага политиката на конкуренция?
Институциите на ЕС и политиката на конкуренция
За контактиКакво представлява политиката на конкуренция?

Политиката в областта на конкуренцията има за цел главно да гарантира, че предприятията се конкурират помежду си на базата на своите продукти и цени при равни условия и без несправедливи предимства.

Защо политиката на конкуренция е важна за потребителите?

Когато се налага предприятията да се конкурират помежду си, потребителите печелят. Разработват се нови, по-добри продукти, а цените намаляват. Повече за значението на политиката на конкуренция


Как Комисията прилага политиката на конкуренция?

Комисията води дела срещу предприятия от различни сектори на промишлеността, което често оказва пряко въздействие върху продуктите и услугите за потребителите.

Институциите на ЕС и политиката на конкуренция

Как Комисията работи с другите европейски институции, със заинтересованите групи и гражданите?