Navigation path

Förstasida
Vad menas med konkurrenspolitik?
Varför är konkurrenspolitiken viktig för konsumenterna?
Vilken roll har kommissionen i konkurrenspolitiken?
EU-institutionerna och konkurrenspolitiken
Kontakt

Konsumenten i centrum

Vilken roll har kommissionen i konkurrenspolitiken?

EU-kommissionen handlägger ärenden inom många olika branscher som tillverkar och säljer vanliga konsumentprodukter. I vissa fall gäller ärendena produkter som konsumeras direkt – i andra fall gäller det varor eller tjänster som används i leverantörsledet.

EU:s konkurrensärenden efter produkt