Navigation path

Начало
Какво представлява политиката на конкуренция?
Защо политиката на конкуренция е важна за потребителите?
Как Комисията прилага политиката на конкуренция?
Институциите на ЕС и политиката на конкуренция
За контакти

В полза на потребителите

Как Комисията прилага политиката на конкуренция?

Европейската комисия разглежда случаи от много и различни сектори на промишлеността, засягащи голям брой често използвани от потребителите продукти. Понякога това са крайни продукти, пряко използвани от потребителите, а друг път – продукти или материали, използвани за производството на крайни продукти.

Случаи от областта на конкуренцията в ЕС по продукти