Navigation path

Domov
Kaj je politika konkurence
Zakaj je politika konkurence pomembna za potrošnike?
Izvajanje politike konkurence
Institucije EU in politika konkurence
Kontakt
Logotip Evropske mreže za konkurenco

Potrošniki in konkurenca

Evropska mreža za konkurenco

V vseh državah članicah EU imajo nacionalni organi, pristojni za konkurenco, pooblastila za izvajanje predpisov EU o konkurenci. Ugotavljajo protipravnost sporazumov in ravnanj podjetij ter jim v primeru kršitve prava konkurence naložijo globo.

Evropska mreža za konkurenco omogoča izmenjavo informacij o izvajanju predpisov EU o konkurenci med nacionalnimi organi in Evropsko komisijo.

Z mrežo je lažje iskanje pristojnega nacionalnega organa v posameznem primeru in iskanje drugih organov, ki lahko pomagajo pri reševanju primera.


Ali lahko o kršitvi zakonodaje EU o konkurenci odločajo nacionalna sodišča?

Da. Nacionalna sodišča lahko odločajo o skladnosti posameznega sporazuma z zakonodajo EU o konkurenci.

Podjetja in potrošniki lahko zahtevajo odškodnino, če so bili žrtev nezakonitega ravnanja, ki omejuje konkurenco.

  
prejšnja nazaj