Navigation path

Strona główna
Czym jest polityka konkurencji?
Dlaczego polityka konkurencji jest ważna dla konsumentów?
Jak Komisja stosuje politykę konkurencji?
Instytucje UE a polityka konkurencji
Kontakt
Logo ECN

Informacje dla konsumentów

Europejska Sieć Konkurencji

We wszystkich państwach UE istnieją krajowe organy ds. konkurencji, które są uprawnione do egzekwowania unijnego prawa konkurencji. Mogą one nakazać wstrzymanie umów i praktyk ograniczających konkurencję oraz nakładać kary na przedsiębiorstwa, które łamią unijne prawo konkurencji.

Organy te wymieniają się z Komisją użytecznymi informacjami na temat wdrażania reguł konkurencji UE za pośrednictwem Europejskiej Sieci Konkurencji.

Sieć ta ułatwia ustalenie, jaki organ powinien zajmować się określonymi kwestiami, a jaki może w danej sprawie pomóc.


Czy sądy krajowe mogą zajmować się kwestiami naruszania unijnych reguł konkurencji?

Tak. Sądy krajowe są uprawnione do orzekania, czy dana umowa jest zgodna z wymogami unijnego prawa konkurencji.

Przedsiębiorstwa i konsumenci mogą wnosić roszczenia o odszkodowania, jeżeli padli ofiarą nielegalnych praktyk ograniczających konkurencję.

  
poprzedni wróć