Navigation path

Avaleht
Mis on konkurentsipoliitika?
Miks on konkurentsipoliitika oluline tarbijatele?
Kuidas komisjon kohaldab konkurentsipoliitikat?
ELi institutsioonid ja konkurentsipoliitika
Kontaktid
ECN logo

Teave tarbijatele

Euroopa Konkurentsivõrgustik

Kõigil ELi riikidel on riiklikud konkurentsiasutused, mille ülesanne on tagada ELi konkurentsiõiguse täitmine. Nad võivad peatada konkurentsi piiravaid kokkuleppeid ja tavasid ning määrata trahve ELi konkurentsiõigust rikkuvatele äriühingutele.

Riiklikud konkurentsiasutused ja komisjon vahetavad kasulikku teavet ELi konkurentsieeskirjade rakendamise kohta Euroopa Konkurentsivõrgustikus.

See võrgustik aitab määrata kindlaks, milline asutus peaks tegelema konkreetsete küsimustega ja millised võivad abistada.


Kas liikmesriikide kohtud võivad lahendada ELi konkurentsieeskirjade rikkumisega seotud juhtumeid?

Jah – riikide kohtud on pädevad otsustama, kas konkreetne leping või kokkulepe on ELi konkurentsiõigusega kooskõlas või mitte.

Äriühingud ja tarbijad võivad nõuda kahjutasu, kui nad on saanud kahju ebaseadusliku ning konkurentsi piirava tegevuse tõttu.

  
eelmine tagasi