Navigation path

Forside
Hvad er konkurrencepolitik?
Hvorfor er konkurrencepolitikken vigtig for forbrugerne?
Hvordan fører Kommissionen konkurrencepolitikken ud i livet?
EU's institutioner og konkurrencepolitikken
Kontakt

For forbrugernes skyld

Kontaktadresser for yderligere oplysninger

1. Hvad kan jeg gøre, hvis jeg har mistanke om, at en virksomhed handler konkurrencebegrænsende?
2. Hvad kan jeg gøre, hvis jeg mener, at min virksomhed kan være impliceret i et kartel eller på anden måde handler konkurrencebegrænsende?
3. Hvordan kan jeg indgive klage eller fremsætte bemærkninger i fusionssager til Kommissionen?
4. Hvad kan jeg gøre i forbindelse med en konkurrencefordrejende statslig foranstaltning?
5. Hvor kan jeg finde flere oplysninger om konkurrencepolitikken?
6. Hvem kan jeg henvende mig til, hvis jeg har spørgsmål om konkurrencepolitikken?
7. Hvem kan jeg give feedback om dette websted?
Flere kontakter


Helt konkret ...

1. Hvad kan jeg gøre, hvis jeg har mistanke om, at en virksomhed handler konkurrencebegrænsende?

I din hverdag kan du opleve situationer, hvor du kommer til at stå over for en virksomhed, hvis adfærd forekommer dig at være konkurrencebegrænsende som beskrevet på dette websted. Der har f.eks. ofte været virksomheder, der har nægtet at tage imod ordrer fra kunder fra andre medlemsstater. Det kan være tegn på en ulovlig, konkurrencebegrænsende praksis, som du måske gerne vil henlede konkurrencemyndighedens opmærksomhed på.

 • 1. skridt: Afgør, hvilken konkurrencemyndighed du skal henvende dig til

  Er der tale om en konkret situation, som alene gør sig gældende i det land eller det område, du bor i, eller som involverer højst tre medlemsstater, kan du i første omgang henvende dig til en national konkurrencemyndighed. Konkurrencemyndighederne i alle EU-landene anvender i dag de samme konkurrenceregler som Europa-Kommissionen, og det er ofte dem, der bedst kan løse dit problem. Hvis du mener, at et større antal medlemsstater er berørt, kan du i stedet vælge at tage kontakt til Kommissionen.

  Selv om du ikke er sikker på, hvor omfattende problemet er, bør du ikke tøve med at kontakte enten Europa-Kommissionen eller en national konkurrencemyndighed. Myndighederne samarbejder med hinanden, og hvis din henvendelse giver anledning til en sag, kan de fordele den mellem sig, som de finder bedst.

 • 2. skridt - A: Hvis du vil henvende dig til Europa-Kommissionen

  • Uformel henvendelse til Kommissionen

   Du kan rette uformel henvendelse til Europa-Kommissionen via e-mail til comp-market-information@ec.europa.eu. Eller skrive et brev til:

   Europa-Kommissionen
   Registreringskontoret for Konkurrencesager
   B-1049 Bruxelles
   Belgien

   Du bedes oplyse dit navn og adresse, angive hvilke virksomheder og produkter, der er tale om, og klart beskrive den adfærd, du har observeret. Det vil hjælpe Kommissionen med at afdække problemer på markedet og kan give startskuddet til en undersøgelse.

  • Formel klage til Europa-Kommissionen

   Hvis du er direkte berørt af en adfærd, som du mener er konkurrencebegrænsende, og i stand til at give Kommissionen konkrete oplysninger, kan du i stedet indgive en formel klage. I så fald vil du skulle opfylde visse juridiske krav, der er beskrevet i Kommissionens meddelelse om behandling af klager (se http://ec.europa.eu/competition/contacts/index_en.html).

   Du kan også sende en e-mail til comp-market-information@ec.europa.eu, hvis du ønsker flere oplysninger om, hvordan du indgiver en formel klage.

  • Underretning af en forbrugerorganisation

   Som privat forbruger kan du også underrette en forbrugerorganisation. Den kan så samle oplysninger fra flere forskellige forbrugere sammen og indgive en formel klage til Kommissionen.

 • 2. skridt - B: Hvis du vil henvende dig til en national konkurrencemyndighed

  Nationale konkurrencemyndigheder i EU-landene kan indhente oplysninger fra de pågældende virksomheder og skride ind, hvis de finder, at der foreligger en overtrædelse af EU's konkurrenceregler.

  Bemærk, at den procedure, de nationale myndigheder følger, afhænger af deres nationale lovgivning og kan være forskellig fra det ene EU-land til det andet. Så før du tager kontakt til en national myndighed, vil det være en god ide at tjekke dens websted eller søge vejledning hos den om, hvordan du bør gå frem.

top

2. Hvad kan jeg gøre, hvis jeg mener, at min virksomhed kan være impliceret i et kartel eller på anden måde handler konkurrencebegrænsende?

Hvis din virksomhed beslutter sig til at gøre brug af den bødefritagelsesordning, Kommissionen har indført for virksomheder i et kartel, der giver den insideroplysninger om kartellet, kan den henvende sig til Kommissionen enten direkte eller gennem et mellemled som f.eks. en advokat eller juridisk rådgiver.

Alle anmodninger om bødefritagelse eller bødenedsættelse skal sendes til et særligt faxnummer:

(32-2) 29-94585

Dermed sikres det, at det nøjagtige tidspunkt for henvendelsen registreres, og at oplysningerne behandles fuldt fortroligt. Hvis det er nødvendigt, kan den første kontakt også foregå per telefon på de reserverede numre:

(32-2) 29-84190 eller (32-2) 29-84191.

Ifølge Kommissionens politik for bøderabat vil den første virksomhed, der giver den beviser på et kartel, som Kommissionen ikke har kendskab til eller ikke har kunnet bevise, opnå fuld bødefritagelse. Virksomheder, der siden henvender sig, vil kunne opnå bødenedsættelse.

Hvis du er ansat eller har været ansat i en virksomhed, som du mener handler konkurrencebegrænsende, kan du henvende dig til Kommissionen på ovenstående reserverede telefonnummer for at videregive de oplysninger eller beviser, du har. Din identitet vil ikke blive afsløret uden dit samtykke.

Kommissionen vil på basis af dine oplysninger eventuelt beslutte at indlede en undersøgelse i sagen.

top

3. Hvordan kan jeg indgive klage eller fremsætte bemærkninger i fusionssager til Kommissionen?

Hvis du ønsker at klage eller fremsætte bemærkninger angående en fusion, kan du kontakte Europa-Kommissionen via e-mail på adressen comp-mergers@ec.europa.eu eller skrive til:

Europa-Kommissionen
Generaldirektoratet for Konkurrence
Registreringskontoret for fusioner
B-1049 Brussels
Belgien

top

4. Hvad kan jeg gøre i forbindelse med en konkurrencefordrejende statslig foranstaltning?
 • Formel klage

  Du kan indgive klage til Europa-Kommissionen, hvis du mener, at en statslig foranstaltning er konkurrencefordrejende. Der findes en særlig formular hertil på denne side.

 • Underretning af Kommissionen under en formel undersøgelse

  Du kan også fremsætte bemærkninger, når Kommissionen har indledt en formel undersøgelsesprocedure. Det skal Kommissionen altid gøre, når den er i tvivl om, hvorvidt statsstøtte kan godkendes. Den vil i så fald offentliggøre en meddelelse i EU-Tidende, hvori den redegør for sine betænkeligheder ved at godkende støtten og opfordrer tredjemand til at fremsætte bemærkninger.

  Disse meddelelser kan også findes på GD Konkurrences websted på en særlig side, der indeholder oplysninger om statsstøtte offentliggjort i EUT.

top

5. Hvor kan jeg finde flere oplysninger om konkurrencepolitikken?

top

6. Hvem kan jeg henvende mig til, hvis jeg har et spørgsmål om konkurrencepolitikken?

Hvis du har et specifikt spørgsmål om konkurrencepolitikken, kan du kontakte os via vores særlige mailboks:

top

7. Hvem kan jeg give feedback om dette websted?

Du er meget velkommen til at give feedback, især hvis du har idéer til, hvordan man kan forbedre oplysningerne på disse sider. Du bedes kontakte webmastrene på comp-web@ec.europa.eu

top

Flere kontakter