Navigation path

Forside
Hvad er konkurrencepolitik?
Hvorfor er konkurrencepolitikken vigtig for forbrugerne?
Hvordan fører Kommissionen konkurrencepolitikken ud i livet?
EU's institutioner og konkurrencepolitikken
Kontakt

For forbrugernes skyld

Konkurrencebegrænsende aftaler

Virksomhederne kan fordreje konkurrencen ved at samarbejde med deres konkurrenter, aftale priser eller opdele markedet, så hver virksomhed får et monopol på en del af det. Konkurrencebegrænsende aftaler kan være åbne eller hemmelige (f.eks. karteller). De kan være skriftlige (enten som en "aftale mellem virksomheder" eller i beslutninger eller regler vedtaget af erhvervssammenslutninger) eller mindre formelle ordninger.

Hvorfor er karteller så skadelige, og hvordan opdager man dem?

Virksomheder i karteller, som kontrollerer priser eller opdeler markeder, er beskyttet mod pres fra konkurrenterne til at lancere nye produkter, forbedre kvaliteten eller holde priserne nede. Resultatet er, at forbrugerne betaler mere for dårligere kvalitet.

Karteller er ulovlige i henhold til EU-retten, og Kommissionen pålægger de deltagende virksomheder store bøder. Da karteller er ulovlige, foregår aktiviteterne normalt i al hemmelighed, og det er svært at finde beviser.

Kommissionens politik med bødenedsættelse eller -fritagelse tilskynder virksomhederne til selv at fremlægge beviser i kartelsager. Den første virksomhed i et kartel, der gør det, fritages for bøde. Politikken har været meget effektiv til at opløse karteller.


Virksomheder indgår aftaler hver eneste dag. Er de ulovlige?

Aftaler er næsten altid ulovlige, hvis deltagerne enes om at:

  • fastsætte priser
  • begrænse produktionen
  • opdele markeder eller fordele kunder
  • fastsætte videresalgspriser (mellem producent og distributører).

Men en aftale kan blive godkendt, hvis den:

  • har flere positive end negative virkninger
  • ikke er indgået mellem konkurrenter
  • omfatter virksomheder, som tilsammen kun har en lille markedsandel
  • er nødvendig for at forbedre produkter eller tjenester, udvikle nye produkter eller finde nye og bedre metoder til at give forbrugerne adgang til produkter.

Eksempler

Forsknings- og udviklingsaftaler og aftaler om teknologioverførsel er ofte forenelige med konkurrencereglerne, fordi nogle nye produkter kræver kostbar forskning, som en enkelt virksomhed ikke ville kunne klare på egen hånd. Aftaler om fælles produktion, køb eller salg eller aftaler om standardisering kan også være lovlige.

Distributionsaftaler kan være ulovlige, f.eks. hvis producenterne tvinger detailhandlende til at udsmykke deres forretning eller uddanne deres personale på en bestemt måde. De kan dog tillades, hvis målet er at skabe et passende miljø for oplagring eller salg af produktet, at give kunderne personlig rådgivning eller at forhindre en distributør i at køre på frihjul og nyde godt af en konkurrents salgsbestræbelser. Hver sag skal vurderes særskilt – under hensyntagen til de pågældende virksomheders markedsposition og beløbsstørrelserne.


  
tilbage næste