Navigation path

Förstasida
Vad menas med konkurrenspolitik?
Varför är konkurrenspolitiken viktig för konsumenterna?
Vilken roll har kommissionen i konkurrenspolitiken?
EU-institutionerna och konkurrenspolitiken
Kontakt

Konsumenten i centrum

Missbruk av dominerande ställning

Ett företag som har ett övertag på en viss marknad kan begränsa konkurrensen. En dominerande ställning behöver inte i sig vara konkurrensbegränsande, men ett företag som utnyttjar läget för att sätta konkurrensen ur spel anses missbruka sin ställning.

Exempel är företag som

  • tar ut orimligt höga priser
  • tar kunder från konkurrenterna med hjälp av onormalt låga priser som mindre företag inte kan konkurrera med
  • hindrar konkurrenter från att etablera sig genom att tvinga konsumenter att köpa en produkt som på ett artificiellt sätt knyts till en populärare och mer efterfrågad produkt
  • vägrar att befatta sig med vissa kunder eller ger särskild rabatt bara till kunder som gör de flesta eller alla sina inköp hos det dominerande företaget
  • kräver att kunden för att få köpa en viss vara måste köpa en annan vara samtidigt.

  
Föregående Till början Nästa