Navigation path

Domovská stránka
O politike hospodárskej súťaže
Prečo je politika hospodárskej súťaže dôležitá pre spotrebiteľov?
Uplatňovanie politiky hospodárskej súťaže
Inštitúcie EÚ a politika hospodárskej súťaže
Na koho sa obrátiť?

Zamerané na spotrebiteľov

Zneužitie dominantného postavenia

Spoločnosť môže obmedziť hospodársku súťaž v prípade, že má silné postavenie na určitom trhu. Dominantné postavenie nie je samo o sebe prekážkou hospodárskej súťaže. Keď však spoločnosť využíva svoju dominanciu na vylúčenie konkurencie, hovoríme, že svoje postavenie zneužíva.

Medzi takéto praktiky dominantných subjektov patrí:

  • účtovanie neprimerane vysokých cien;
  • poškodzovanie zákazníkov malých konkurentov tak, že svoje výrobky predávajú za umelo nízke ceny, aby títo konkurenti nedokázali ponúknuť porovnateľné ceny;
  • blokovanie konkurentov na rovnakom trhu (alebo na inom relevantnom trhu) tak, že spotrebiteľov nútia ku kúpe ďalšieho výrobku, ktorý len zdanlivo súvisí s obľúbeným výrobkom;
  • odmietanie zaoberať sa niektorými zákazníkmi alebo ponúkanie zliav iba tým zákazníkom, ktorí odoberajú všetky alebo väčšinu dodávok od dominantnej spoločnosti;
  • podmieňovanie predaja jedného výrobku súčasným predajom ďalšieho výrobku.

  
predchádzajúca téma návrat o úroveň vyššie nasledujúca téma