Navigation path

Etusivu
Kilpailupolitiikka
Kilpailupolitiikan hyödyt kuluttajille
Kilpailupolitiikan soveltaminen
EU:n toimielimet ja kilpailupolitiikka
Yhteydenotot

Kuluttajien palveluksessa

Määräävän markkina-aseman väärinkäyttö

Yritys pystyy rajoittamaan kilpailua, jos se on vahvassa asemassa omalla markkina-alueellaan. Määräävä asema ei itsessään ole kilpailun vastaista, mutta jos yritys käyttää vahvaa asemaansa poistaakseen kilpailijoita markkinoilta, sen katsotaan silloin käyttäneen asemaansa väärin.

Määräävän markkina-aseman väärinkäytöksi luetaan esimerkiksi

  • kohtuuttoman korkea hinnoittelu
  • asiakkaiden vieminen pienemmiltä yrityksiltä kohtuuttoman alhaisen hinnoittelun avulla
  • kilpailijoiden estäminen pakottamalla kuluttajat ostamaan tuotetta, joka on keinotekoisesti sidottu suositumpaan, kysyttyyn tuotteeseen
  • tiettyjen asiakkaiden palvelematta jättäminen tai alennusten tarjoaminen asiakkaille, jotka ostavat joko kaiken tai melkein kaiken tarvitsemansa määräävässä asemassa olevalta yritykseltä
  • pakottaminen tietyn tuotteen ostoon jonkin toisen tuotteen oston yhteydessä.

  
edellinen takaisin luetteloon seuraava