Navigation path

Avaleht
Mis on konkurentsipoliitika?
Miks on konkurentsipoliitika oluline tarbijatele?
Kuidas komisjon kohaldab konkurentsipoliitikat?
ELi institutsioonid ja konkurentsipoliitika
Kontaktid

Teave tarbijatele

Turgu valitseva seisundi kuritarvitamine

Kui äriühing on turul jõupositsioonil, võib ta konkurentsi piirata. Turgu valitsev seisund ei ole iseenesest konkurentsi piirav, kuid kui äriühing kasutab seda ära selleks, et oma konkurente turult välja tõrjuda, loetakse seda tema seisundi kuritarvitamiseks.

Näited:

  • liiga kõrgete hindade kehtestamine
  • kunstlikult madalate hindade kehtestamine, millega väiksemad konkurendid ei suuda võistelda ja jäävad seetõttu ilma klientidest
  • konkurentide tõkestamine oma (või seotud) turul, sundides tarbijaid eelistama toodet, mis on seotud mõne teise, nõutavama tootega
  • keeldumine teenindamast teatavaid kliente või eriallahindluste pakkumine klientidele, kes ostavad valitsevalt äriühingult ära kogu kauba või valdava osa sellest
  • ühe toote müügi sidumine teise toote ostmisega

  
eelmine tagasi järgmine