Navigation path

Начало
Какво представлява политиката на конкуренция?
Защо политиката на конкуренция е важна за потребителите?
Как Комисията прилага политиката на конкуренция?
Институциите на ЕС и политиката на конкуренция
За контакти

В полза на потребителите

Злоупотреба с господстващо положение

Отделно предприятие може да ограничи конкуренцията, ако се намира в господстващо положение на даден пазар. Господстващото положение само по себе си не вреди на конкуренцията, но ако предприятието се възползва от него, за да отстрани своите конкуренти, то това се счита за злоупотреба.

Примери за това са:

  • неоправдано високи цени,
  • привличане на клиенти на конкурентни предприятия чрез продажба на нереално ниски цени, които по-малките фирми не могат да предложат,
  • възпрепятстване на конкурентите на пазара (или на друг свързан пазар) чрез принуждаване на потребителите да купуват продукт, изкуствено свързан с друг по-търсен продукт,
  • отказ за извършване на сделки с дадени клиенти или предлагането на специални отстъпки на клиентите, които се снабдяват изцяло или почти изцяло от предприятието с господстващо положение,
  • обвързване на продажбата на даден продукт с продажбата на друг продукт.

  
предишна назад следваща