Navigation path

TILL FÖRSTASIDAN
Politikområden
Sektorer
Om konkurrenspolitiken
Lagstiftning och bakgrundsmaterial
Kontakt
Aktuella frågor
Offentliga samråd

Offentliga samråd


Statligt stöd till miljöskydd

Samråd om EU:s riktlinjer för statligt stöd till miljöskydd och miljöstödsåtgärder i den allmänna gruppundantagsförordningen

Politikområde

Konkurrens: Statligt stöd

Målgrupp

Institutioner, myndigheter, privatpersoner, företag och organisationer är välkomna att delta i samrådet. Vi är särskilt intresserade av bidrag från nationella myndigheter som har hand om statligt stöd till miljöskydd.

Samrådsperiod

31 juli–23 oktober 2012

Syftet med samrådet

I sitt meddelande om modernisering av det statliga stödet i EU förklarar kommissionen att man vill se över och förenkla de viktigaste rättsakterna och riktlinjerna för statligt stöd senast 2013. Med det här samrådet vill vi få in information om hur EU:s riktlinjer för statligt stöd till miljöskydd fungerar. Resultaten kommer att vara till stor hjälp för oss i reformarbetet.

Kontrollen av det statliga stödet till miljöskydd ska i första hand se till att stödet ger ett bättre miljöskydd än vad som vore fallet utan stöd, och att stödets positiva effekter uppväger de negativa effekterna i form av snedvridning av konkurrensen, med hänsyn till principen om att förorenaren betalar (artikel 191 i EUF-fördraget).

Kommissionens kriterier för att bedöma om det statliga miljöstödet uppfyller villkoren finns i EU:s riktlinjer för statligt stöd till miljöskydd. Dessutom finns det vissa kategorier av stödåtgärder som inte behöver anmälas i förväg om de uppfyller villkoren i den allmänna gruppundantagsförordningen.

Innehållet i det här samrådet ska inte tolkas som EU-kommissionens officiella ståndpunkt.

Läs samrådsdokumentet

EU:s riktlinjer för statligt stöd till miljöskydd
Allmän gruppundantagsförordning

Gå till frågeformuläret

bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv (DOCX)
bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv (ODT)

Kontakt

Ansvarig avdelning: Generaldirektoratet för konkurrens – Enheten för statligt stöd inom energi och miljö
E-post: stateaidgreffe@ec.europa.eu
Ref.: "HT 359 - Consultation on Community Guidelines on State Aid for Environmental Protection"

Postadress:
Europeiska kommissionen
Generaldirektoratet för konkurrens
Registreringsenheten för statligt stöd
Ref.: ”HT 359 – Samråd om EU:s riktlinjer för statligt stöd till miljöskydd”
1049 Bryssel
BELGIEN

Läs bidragen

Skydd av personuppgifter Särskilda regler för skydd av personuppgifter


Tillbaka till samrådssidan
Länkar
Din röst i Europa: delta i andra samråd