Navigation path

DOMAČA STRAN
Delovna področja
Sektorji
Politika konkurence
Zakonodaja in referenčni dokumenti
Kontakti
Aktualno
Public consultations

Javna posvetovanja


Državna pomoč za varstvo okolja

Posvetovanje o smernicah Skupnosti o državni pomoči za varstvo okolja in okoljskih ukrepih v uredbi o splošnih skupinskih izjemah

Področje politike

Konkurenca – državna pomoč

Ciljna skupina

Posvetovanje je namenjeno institucijam, javnim organom, državljanom, podjetjem in organizacijam. Zlasti je dobrodošlo mnenje nacionalnih organov, ki izvajajo ukrepe državne pomoči, zajete v teh dveh besedilih.

Posvetovalno obdobje

Od 31. julija 2012 do 23. oktobra 2012

Cilj posvetovanja

Evropska komisija je v sporočilu o posodobitvi področja državnih pomoči navedla, da namerava do konca leta 2013 ponovno pregledati in uskladiti najpomembnejše predpise in smernice o državni pomoči. S posvetovanjem želi pridobiti informacije o uporabi smernic Skupnosti o državni pomoči za varstvo okolja ter okoljskih ukrepov v uredbi o splošnih skupinskih izjemah. Rezultati posvetovanja nam bodo pomagali pri posodobitvi področja.

Z nadzorom nad državno pomočjo na tem področju želimo predvsem zagotoviti, da je z ukrepi državne pomoči varstvo okolja boljše, kot bi bilo brez njih, in da so pri izkrivljanju konkurence pozitivni učinki pomoči večji od negativnih učinkov, pri čemer velja načelo, da okoljsko škodo plača povzročitelj obremenitve, kot je to določeno v členu 191 Pogodbe o delovanju Evropske unije.

Komisija je v Smernicah Skupnosti o državni pomoči za varstvo okolja določila merila, ki jih uporablja pri ocenjevanju združljivosti državne pomoči za varstvo okolja. Za številne kategorije okoljskih ukrepov predhodna priglasitev ni potrebna, če izpolnjujejo pogoje iz uredbe o splošnih skupinskih izjemah.

Vsebina tega posvetovanja se ne sme razumeti kot uradno stališče Evropske komisije.

Dokument za posvetovanje

Smernice Skupnosti o državni pomoči za varstvo okolja
Uredba o splošnih skupinskih izjemah

Vprašalnik

bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv (DOCX)
bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv (ODT)

Kontaktni podatki

Pristojna služba: Generalni direktorat za konkurenco – Enota za državne pomoči na področju energije in okolja
E-naslov: stateaidgreffe@ec.europa.eu
Ref.: "HT 359 - Consultation on Community Guidelines on State Aid for Environmental Protection"

Poštni naslov:
European Commission
Directorate-General for Competition
State aid Registry
Ref.: "HT 359 - Consultation on Community Guidelines on State Aid for Environmental Protection"
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIJA

Prikaz prispevkov

Ochrana osobných údajov Osobitné vyhlásenie o ochrane osobných údajov


nazaj na stran o posvetovanjih
Sorodne povezave
Vaš glas v Evropi: sodelujte še v drugih posvetovanjih